Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost)

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post)  

Tên giao dịch: Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Tên viết tắt: Bưu điện Việt Nam

Tên giao dịch quốc tế: Vietnam Post

Tên viết tắt quốc tế: VNPost

Địa chỉ liên hệ

Trụ sở chính: Số 5 Phạm Hùng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm,  TP. Hà Nội

ĐT: 024.37689346, Fax: 024. 37689433

vnpost01.png

Website: www.vietnampost.vn/www.vnpost.vn

 Chủ tịch Hội đồng thành viên:

- Ông Nguyễn Hải Thanh

Thành viên Hội đồng thành viên:

- Ông Chu Quang Hào

- Ông Phan Thảo Nguyên

Tổng Giám đốc:

Ông Chu Quang Hào

Phó Tổng Giám đốc:

- Ông Nguyễn Minh Đức

- Bà Chu Thị Lan Hương

- Ông Lê Quốc Anh

- Ông Nguyễn Kiên Cường

 Văn phòng Tổng công ty:

- Chánh Văn phòng: Bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung

- Phó Chánh Văn phòng: Ông Đỗ Văn Thủy, Bà Bùi Thị Hồng Thắm, Ông Ninh Quang Hải, Ông Nguyễn Anh Tuấn

Điện thoại: 024 3768 9346

vnpost02.png

Các Ban chức năng 

1. Ban Tổ chức và Phát triển nguồn nhân lực:

- Trưởng ban: Bà Nguyễn Thị Vân Anh 

- Phó Trưởng ban: Ông Vũ Văn Cường

Điện thoại: 024 3768 9355

vnpost03.png

2. Ban Tài chính - Kế hoạch:

- Trưởng ban: Bà Tạ Thị Mai Anh (Kế toán trưởng)

- Phó Trưởng ban: Bà Nguyễn Thị Hồng Lan, Bà Nguyễn Thị Hồng Hà, Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Bà Trần Thị Giang Anh

Điện thoại: 024 3768 9387

vnpost04.png

3. Ban Đầu tư phát triển:

Phó Trưởng ban: Ông Trịnh Hùng Cường (Phụ trách), Ông Nguyễn Thế Hùng

Điện thoại: 024 3768 9399

vnpost05.png

4. Ban Dịch vụ Bưu chính:

Phó Trưởng ban: Bà Chu Quỳnh Anh, Ông Nguyễn Đình Hòa, Ông Nguyễn Ngọc Hoằng

Điện thoại: 024 3768 9411

vnpost06.png

5. Ban Dịch vụ Tài chính Bưu chính:

Phó Trưởng ban: Ông Đỗ Quang Đạo, Ông Lê Đạt Anh Tuấn

Điện thoại: 024 3768 9373

vnpost07.png

6. Ban Kỹ thuật - Công nghệ:

- Trưởng ban: Bà Vũ Thanh Xuân

- Phó Trưởng ban: Ông Lê Vân Phương

Điện thoại: 024 3768 3095

vnpost08.png

7. Ban Quản lý chất lượng:

- Trưởng ban: Ông Nguyễn Hồng Long

- Phó Trưởng ban: Bà Khổng Thị Hồng Vân

Điện thoại: 024 3795 8100

vnpost009.png

8. Ban Kiểm tra - Pháp chế:

- Trưởng ban: Phó Tổng giám đốc - Ông Nguyễn Minh Đức

- Phó Trưởng ban: Ông Nguyễn Văn Tiến (thường trực), Ông Trần Việt Anh, Bà Nguyễn Thị Thanh Giang

Điện thoại: 024 3795 9015

vnpost10.png

9. Trung tâm đối soát:

- Trưởng Trung tâm: Bà Phạm Thị Khang Trang

- Phó Trung tâm: Bà Phạm Thị Bích Ngọc; Ông Đỗ Hải Nguyên

Điện thoại: 024 3768 9414

vnpost11.png

10. Trung tâm Công nghệ thông tin:

- Giám đốc: Ông Biện Văn Quang

- Phó Giám đốc: Ông Đoàn Hữu Hậu, Ông Nguyễn Tuệ Linh, Ông Mai Thành Huyên, 

 Điện thoại: 024 3768 9363

vnpost12.png

11. Ban Nghiên cứu phát triển và Thương hiệu:

- Trưởng ban: Phan Trọng Lê

- Phó Trưởng ban: Bà Đỗ Lan Phương, Ông Đinh Toàn Thắng, Ông Đỗ Tiến Dũng

Điện thoại: 024 379689400

vnpost13.png

12. Ban Tuyên giáo - Truyền thông:

- Trưởng ban: Phó Tổng giám đốc - Ông Lê Quốc Anh

- Phó Trưởng ban: Ông Nghiêm Tuấn Anh (thường trực)

Điện thoại: 024 3768 9349

vnpost14.png

13. Ban Tem Bưu chính:

- Trưởng ban: Bà Ngô Hoài Thanh

- Phó Trưởng ban: Bà Hoàng Thị Bích Vân

Điện thoại: 024 3768 1778

vnpost15.png

14. Ban Quản lý Dự án các công trình Bưu điện:

- Giám đốc: Ông Nguyễn Huy Luân

- Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Anh Tuấn

Điện thoại: 024 3768 9366

vnpost16.png

15. Trung tâm Dịch vụ khách hàng:

Giám đốc: Ông Nguyễn Thế Anh

Điện thoại: 024 7100 0099

vnpost17.png

16. Ban Kiểm toán nội bộ:

Phó Trưởng ban: Ông Lê Anh Dũng, Ông Nguyễn Thành Nga

Điện thoại: 024 3768 3333

17. Ban Hành chính công:

Phó Trưởng ban: Ông Nguyễn Văn Trường (Phụ trách), Bà Nguyễn Thị Việt Hồng, Ông Nguyễn Văn Quân

Điện thoại: 024 3782 3361

vnpost18.png

Công đoàn Tổng công ty:

- Chủ tịch: Ông Trần Đức Thích 

vnpost19.png

- Phó Chủ tịch: Bà Lê Thị Hà

vnpost20.png

Đoàn Thanh Niên Tổng công ty:

- Ông Lê Xuân Huy - Bí thư

vnpost21.png

- Phó bí thư: Bà Nguyễn Thị Thái Hà

vnpost22.png

ĐT: 02437681797