Cần Thơ: 83 dịch vụ công trực tuyến đã bước sang giai đoạn 4

Thành phố Cần Thơ đang tăng tốc đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà nước các cấp. Hiện thành phố có 193 dịch vụ công trực tuyến, trong đó có 83 dịch vụ đã bước sang giai đoạn 4.

img

Ứng dụng CNTT đang được đẩy mạnh trong quản lý Nhà nước. Ảnh minh họa

Theo thông tin từ Sở TT&TT thành phố Cần Thơ, hệ thống cơ quan quản lý các cấp đang đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan quản lý các cấp và đạt được nhiều kết quả.

Hiện có 60% cán bộ trong cơ quan nhà nước các cấp có máy tính sử dụng trong công việc. Mạng truyền số liệu chuyên dùng được hoàn thiện và đã triển khai đến 100% các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội thuộc thành phố với tốc độ cao, an toàn, bảo mật.

Ngoài ra, hội nghị truyền hình trực tuyến được đầu tư thực hiện tại 12 điểm ở thành phố và 100% các UBND quận, huyện đảm bảo tốc độ, băng thông của mạng truyền số liệu chuyên dùng kết nối giữa các sở, ban, ngành nhằm tiết kiệm thời gian.

Hệ thống thư điện tử của thành phố cũng được trang bị, đưa vào khai thác và được duy trì củng cố nhằm đảm bảo hoạt động hiệu quả và ổn định, phục vụ được nhu cầu trao đổi thông tin và chỉ đạo điều hành với 80% cán bộ công chức nhà nước được cấp hộp thư điện tử và 65% cán bộ công chức thường xuyên sử dụng thư điện tử trong công việc.

Trong công tác quản lý, 60% văn bản, tài liệu giữa các cơ quan nhà nước được trao đổi hoàn toàn bằng điện tử thông qua hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành công do Trung tâm phần mềm của thành phố triển khai. Hệ thống này đã được áp dụng tại 100% cơ quan, ban ngành các cấp.

Cũng trong thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020. Theo đó, chương trình nhằm cung cấp các dịch vụ công cơ bản trực tuyến mức độ 4, đáp ứng nhu cầu thực tế, phục vụ người dân và doanh nghiệp, giúp giảm thời gian, số lần trong 1 năm người dân, doanh nghiệp phải đến trực tiếp cơ quan nhà nước thực hiện các thủ tục hành chính. Một nội dung quan trọng trong các hoạt động của Chương trình là phát triển ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp. Trong đó, cung cấp các dịch vụ công cơ bản trực tuyến mức độ 4 tới người dân và doanh nghiệp.

Cụ thể tại Cần Thơ có 193 dịch vụ công trực tuyến. Trong đó, thành phố có 101 dịch vụ công trực tuyến đã được triển khai đến mức độ 3 và 83 dịch vụ mức độ 4 phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Nguồn: Nguồn: ictnews.vn