Tổng kết thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia việc làm và dạy nghề, giai đoạn 2012–2015

Ngày 11/9, tại Thanh Hóa, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH) tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia việc làm và dạy nghề giai đoạn 2012–2015. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH; Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lãnh đạo các Cục, Vụ, cơ quan, đơn vị thuộc Bộ LĐ-TBXH; các Bộ, ngành Trung ương và đại diện lãnh đạo Sở LĐ-TBXH của 31 tỉnh, thành phố trong cả nước.

img

 Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp chủ trì Hội nghị.

Phát biểu chào mừng Hội nghị, đồng chí Phạm Đăng Quyền – Phó Chủ tịch UBND tỉnh  Thanh Hóa cho biết: Chương trình mục tiêu Quốc gia việc làm và dạy nghề giai đoạn 2012 – 2105 được triển khai thực hiện hoàn toàn phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với phát triển lĩnh vực lao động, việc làm. Tại tỉnh Thanh Hóa, các dự án việc làm và phát triển thị trường lao động thuộc Chương trình đã được các Sở, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện hiệu quả, góp phần giải quyết khó khăn về vốn, ổn định đời sống và phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho nhân dân. Đồng chí mong muốn qua hội nghị này các đại biểu sẽ tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến cho báo cáo tổng kết, đề xuất các nội dung xây dựng Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp – việc làm – an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2016 – 2020; đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống nhân dân của mỗi địa phương, trong đó có tỉnh Thanh Hóa.
 
Theo báo cáo tại hội nghị, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia việc làm và dạy nghề giai đoạn 2012 – 2015, trong 4 năm qua, các hoạt động hỗ trợ tạo việc làm và kết nối cung – cầu lao động đã đạt nhiều kết quả tốt như: đã hỗ trợ tạo việc làm thông qua Quỹ quốc gia về việc làm cho khoảng 400 nghìn lao động, đầu tư hiện đại hóa 4 trung tâm dịch vụ việc làm, nâng cao năng lực cho 49 trung tâm dịch vụ việc làm; tư vấn, giới thiệu việc làm cho 8,17 triệu lượt người; cơ sở dữ liệu cung – cầu lao động được cập nhật hàng năm…
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm hay, mô hình vay vốn tạo việc làm hiệu quả, kinh nghiệm trong xây dựng cơ sở dữ liệu cung cầu lao động và đề xuất các hoạt động hỗ trợ tạo việc làm và phát triển thị trường lao động giai đoạn 2016 – 2020, các giải pháp hoàn thiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu trong bối cảnh hội nhập, luật đầu tư công mới có hiệu lực.
Nguồn: Nguồn: molisa.gov.vn