Đưa ao nuôi cá tra Việt Nam lên bản đồ Google

Dự án “Thiết lập hệ thống giám sát và đánh giá phục vụ công tác quản lý ngành NN&PTNT" (MESMARD-2) sẽ hợp tác với Google đưa bản đồ từng ao nuôi cá tra với đầy đủ thông tin lên Internet nhằm bảo đảm chất lượng cá tra được quản lý nghiêm ngặt hơn.

img

 Ao nuôi cá tra Việt Nam sẽ được đưa lên bản đồ Google.

Tổng cục Thủy sản đang triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc cá tra xuất khẩu. Việc truy xuất này nhằm góp phần minh bạch thông tin về cá tra, nâng cao chất lượng quản lý sản xuất và tiêu thụ, tiến tới xây dựng thương hiệu quốc gia.

Để thực hiện việc truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm cá tra xuất khẩu, Dự án MESMARD-2 đã hỗ trợ Tổng cục Thủy sản xây dựng một ứng dụng phần mềm trên nền tảng cơ sở dữ liệu báo cáo tiến độ cá tra trước đây.
 
Với sự hỗ trợ của MESMARD-2, cơ sở dữ liệu mới về truy xuất nguồn gốc cá tra sẽ được cập nhật thông tin hằng ngày, định kỳ và cả đột xuất, báo cáo chủ yếu bằng email.
 
Dữ liệu được đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, dễ dàng lưu trữ và truy xuất, sẵn sàng cho việc chia sẻ thông tin giữa các cơ quan và đơn vị liên quan, phục vụ kịp thời việc hoạch định chính sách, điều tiết cung cầu trong sản xuất cá tra.
 
Cơ sở dữ liệu phục vụ truy xuất nguồn gốc này yêu cầu phải nhập thông tin đầy đủ, bắt đầu từ ao nuôi.
 
Theo đó, từng ao nuôi phải có địa chỉ cụ thể, họ tên người làm chủ, mã số và cả địa chỉ liên hệ, điện thoại của chủ. Các chứng chỉ quản lý chất lượng ao nuôi đã cấp cũng được thông tin đầy đủ; tình trạng ao nuôi mỗi khi có thay đổi phải cập nhật trong vòng 3 ngày.
 
Thông tin về các cơ sở chế biến cá tra cũng được cập nhật đầy đủ.
 
Dự kiến trong quý III/2015, việc cập nhật từ ao nuôi sẽ hoàn tất.
 
MESMARD-2 cũng sẽ hợp tác với Google đưa bản đồ từng ao nuôi với đầy đủ thông tin lên Internet giúp ai cũng có thể quan sát, từ đó góp phần quản lý nghiêm ngặt chất lượng cá tra, thương hiệu cá tra Việt Nam hy vọng ngày càng định vị vững chắc trên toàn cầu.
 
Tổng cục Thủy sản đã phối hợp với MESMARD-2 khảo sát tại một số tỉnh và Hiệp hội cá tra về tình hình triển khai Nghị định 36/2014 về nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá tra.
 
Theo kết quả đánh giá sơ bộ, trong 10 tỉnh ĐBSCL, mới chỉ có 2 tỉnh phê duyệt quy hoạch cá tra, các tỉnh còn lại đang chờ phê duyệt trong khoảng thời gian từ nay tới cuối năm. Mặc dù vậy, hầu hết các tỉnh đã thực hiện việc cấp hoặc cấp tạm thời (với những tỉnh chưa phê duyệt quy hoạch) mã số nhận diện cơ sở nuôi. 
 
Từ đầu năm 2015 tới nay, Hiệp hội cá tra đã xác nhận được 13.254 bộ hồ sơ của 186 doanh nghiệp đăng ký hợp đồng xuất khẩu. Hiệp hội cũng đang trong quá trình nâng cấp phần mềm nội bộ lên phần mềm đăng ký trực tuyến.
 
 
 
Nguồn: Nguồn: chinhphu.vn