Đẩy mạnh xã hội hóa các trường dạy nghề

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thống nhất với Bộ Giáo dục và Đào tạo về hệ thống đào tạo nghề trong cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân. Trên cơ sở đó hoàn thiện quy hoạch mạng lưới các cơ sở dạy nghề đến năm 2020, trong đó thể hiện rõ định hướng đẩy mạnh xã hội hóa các cơ sở dạy nghề.

img

Ảnh minh họa.

Phó Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quyết định phê duyệt và tổ chức thực hiện Quy hoạch trên.

Theo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, đến năm 2020, chất lượng đào tạo của một số nghề ở Việt Nam sẽ đạt trình độ các nước phát triển trong khu vực ASEAN và trên thế giới, bảo đảm quy mô, cơ cấu trình độ đào tạo phù hợp với nhu cầu thị trường lao động, nâng cao hiệu quả dạy nghề, đảm bảo công bằng về cơ hội học nghề, lập nghiệp cho người lao động, nhất là với thanh niên.

Năm 2014, 100% đội ngũ giáo viên các nghề trọng điểm cấp độ khu vực và quốc tế đạt chuẩn hóa kỹ năng nghề và năng lực sư phạm của các nước tiên tiến trong khu vực ASEAN và các nước phát triển trên thế giới.

Năm 2015, sẽ có 26 trường dạy nghề chất lượng cao, đến năm 2020 có khoảng 40 trường chất lượng cao. Đến năm 2015, sử dụng 49 chương trình, giáo trình cấp độ khu vực và 26 chương trình, giáo trình quốc tế.

Giai đoạn 2016-2020, Việt Nam sẽ đào tạo mới trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề cho khoảng 2,9 triệu người (trong đó 10% đạt cấp độ quốc gia, khu vực ASEAN và quốc tế).

Nguồn: Nguồn: Báo Điện tử Chính phủ