Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản

 

Nghị định số 02/2011/NĐ-CP ngày 6/1/2011 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản.