Đảng bộ Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013

Sáng ngày 23/1/2013, tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013. Tham dự hội nghị có đồng chí Lại Xuân Lâm – Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan trung ương; Đ/c Nguyễn Bắc Son – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; đ/c Trần Đức Lai – Ủy viên Ban Cán sự, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; đ/c Nguyễn Minh Hồng - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và các đồng chí là Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Thông tin và Truyền thông; các Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, chi ủy chi bộ trực thuộc; các đồng chí thuộc Ủy ban kiểm tra Đảng ủy và các ban tham mưu của Đảng ủy.

img

Toàn cảnh hội nghị

Trong phát biểu khai mạc, đồng chí Trần Đức Lai đã đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tích cực đóng góp ý kiến cho dự thảo báo cáo của Đảng bộ đặc biệt là đề xuất các ý kiến xung quanh việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Đồng chí Trần Đức Lai phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị đã nghe trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2013. Theo báo cáo, năm 2012, Ban cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ Thông tin và Truyền thông đã phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, chủ động xác định đúng, trúng những nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc triển khai thực hiện đạt các kết quả nổi bật như: Đảng ủy đã phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, tiếp tục thúc đẩy ngành thông tin và truyền thông phát triển; tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương tới 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng; chú trọng công tác xây dựng Đảng, làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo các tổ chức quần chúng ở cơ sở; từng bước cải tiến lề lối làm việc và phong cách lãnh đạo. Qua đánh giá xếp loại, 97% tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh, 99% số Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 9 lượt tổ chức cơ sở Đảng được kiểm tra. Tuy nhiên trong hoạt động tại một số tổ chức cơ sở Đảng, việc sinh hoạt của cấp ủy, của chi bộ chưa đảm bảo nề nếp, nội dung sinh hoạt chi bộ chưa thật sự đổi mới, việc triển khai Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị tại một số tổ chức cơ sở đảng kết quả còn hạn chế, công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ công tác đảng đối với cán bộ, đảng viên đôi khi chưa được quan tâm đúng mức; một số đồng chí tham gia cấp ủy các cấp chưa dành thời gian thỏa đáng cho công tác Đảng.

Báo cáo cũng đề xuất 8 phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2013. Trong đó, một số chỉ tiêu phấn đấu là 100% đảng viên tham gia học tập, quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, 100% cán bộ, đảng viên thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thiết thực, hiệu quả; bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 120 quần chúng ưu tú và kết nạp 100 đảng viên mới trở lên; 90% tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh trong đó có ít nhất 15% đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu; 95% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hội nghị cũng nghe báo cáo Dự thảo “Kế hoạch triển khai nhiệm vụ “Năm nâng cao chất lượng chi bộ”” với nội dung các chi bộ triển khai thực hiện có hiệu quả 4 nội dung cơ bản là thực hiện học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng đầy đủ, nghiêm túc; bảo đảm và thực hiện nghiêm các nguyên tắc của Đảng; Chi ủy có biện pháp cụ thể để xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh; từng đảng viên tự giác học tập và nâng cao trình độ; tăng cường quản lý đảng viên, làm tốt công tác phát triển Đảng. Thực hiện nghiêm việc kiểm tra giám sát các các cấp ủy về chất lượng sinh hoạt chi bộ; trong năm 2013, mỗi cấp ủy cấp trên trực tiếp của chi bộ phải kiểm tra trực tiếp và giám sát trên 50% số chi bộ trực thuộc. Thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ cấp ủy và bí thư chi bộ, trong năm 2013 đạt 100% bí thư chi bộ được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng. Định kỳ tổ chức gặp mặt, tọa đàm, biểu dương chi bộ và bí thư chi bộ tiêu biểu bằng những hình thức thích hợp và hiệu quả.

Theo Dự thảo “Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2013 của Đảng ủy Bộ Thông tin và Truyền thông”, năm 2013 công tác kiểm tra giám sát sẽ tập trung vào việc thực hiện các nghị quyết của Đảng, Đảng bộ, tập huấn nghiệp vụ công tác đảng, công tác kiểm tra, giám sát cho cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp trực thuộc. Về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, dự kiến sẽ kiểm tra các Chi bộ: Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Vụ Hợp tác quốc tế, Đảng bộ Cục viễn thông. Về thực hiện nhiệm vụ giám sát, giám sát chuyên đề sẽ thực hiện với Chi bộ Cục Thông tin đối ngoại, Đảng bộ Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam.

Trong phần thảo luận, các tham luận của đảng bộ Cục Ứng dụng CNTT,  chi bộ Cục Thông tin đối ngoại, chi bộ báo VietnamNet, đảng bộ Trường Cao đẳng CNTT hữu nghị Việt Hàn đều nhất trí với dự thảo báo cáo tổng kết. Một số tham luận đã nêu kinh nghiệm, đề xuất cách tổ chức sinh hoạt của chi bộ gắn kết với việc triển khai Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị. Đề xuất này đã được đồng chí Trần Đức Lai đánh giá cao và nhận định đây là kinh nghiệm tốt cần nhân rộng.

Đồng chí Nguyễn Bắc Son phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Bắc Son đã ghi nhận những cố gắng của Đảng bộ Bộ Thông tin và Truyền thông và đánh giá Đảng bộ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2012. Đồng chí đã điểm qua những diễn biến nổi bật trong kinh tế, chính trị trên thế giới và trong khu vực thời gian vừa qua, chỉ ra những tác động đến tình hình kinh tế, chính trị trong nước và ảnh hưởng đến ngành thông tin và truyền thông. Đồng chí cũng thông báo những thành tựu của đất nước trong năm 2012 trên phương diện an ninh quốc phòng, ngoại giao, kinh tế trong đó có đóng góp quan trọng của Bộ Thông tin và Truyền thông và một số doanh nghiệp chủ đạo của ngành như Viettel, VNPT. Về công tác của Đảng bộ, đồng chí Nguyễn Bắc Son đã ghi nhận Đảng bộ đã làm tốt những nhiệm vụ cơ bản như làm tốt công tác chính trị tư tưởng, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đặc biệt là Nghị quyết số 12-NQ/TW Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay. Đồng chí cũng thông báo kết quả họp rút kinh nghiệm của Ban cán sự Đảng trong chỉ đạo hoạt động của VTC và Quỹ viễn thông công ích Việt Nam. Trong năm 2012, Đảng bộ cũng làm tốt công tác kiểm tra, giám sát; triển khai tốt Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, cải tiến lề lối làm việc. Đồng chí Nguyễn Bắc Son cũng chỉ ra những mặt còn hạn chế trong công tác của Đảng bộ năm 2012, và nhấn mạnh những việc cần quan tâm giải quyết trong năm 2013 là thay đổi chủ trương, hành lang pháp lý, nội hàm, bộ máy của VTC, Quỹ Viễn thông công ích Việt Nam. Trong thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị cần đi vào chiều sâu, tập trung nâng cao chất lượng, tinh thần trách nhiệm của đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát cần coi là nhiệm vụ thường xuyên chứ không chỉ khi có vụ việc mới kiểm tra, việc kiểm tra thường xuyên mới kịp thời phát hiện được yếu kém để ngăn chặn kịp thời.

Ban thường vụ đã quyết định trao tặng Giấy khen cho 3 tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu 3 năm liền 2010-2012; Giấy khen cho 21 đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc đảng bộ Bộ TT&TT đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu năm 2012; Giấy khen cho 9 chi bộ trực thuộc đảng bộ Bộ TT&TT đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu năm 2012; Giấy khen cho 17 chi bộ trực thuộc các đảng bộ cơ sở đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu năm 2012 và Giấy khen cho 11 đồng chí đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng chí Trần Đức Lai trao Giấy khen cho đại diện tổ chức cơ sở Đảng

Tại hội nghị, đồng chí Trần Đức Lai thay mặt Ban thường vụ đã trao tặng giấy khen cho đại diện các đảng bộ, chi bộ và cá nhân nêu trên.

img

Trong phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Đức Lai bày tỏ sự phấn khởi trước thành tích của các tổ chức cơ sở đảng và cá nhân năm 2012 và nhấn mạnh phương hướng nhiệm vụ năm 2013 của Đảng bộ phải bám sát nhiệm vụ chính trị của Bộ và khắc phục được những yếu kém đã được nêu trong dự thảo báo cáo; quan tâm chỉ đạo hoạt động của VTC, Quỹ Viễn thông công ích Việt Nam, tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho đảng viên, đưa việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị thành hoạt động thường xuyên, tiếp tục chỉ đạo hoạt động của các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên trong Bộ, tiếp tục thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát, tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phấn đấu đạt các chỉ tiêu đề ra.