Nhiều việc làm cụ thể, thiết thực trong học tập và làm theo Bác ở Thừa Thiên – Huế

Sau 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về "tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", các cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể tỉnh Thừa Thiên - Huế đã triển khai nhiều phong trào thi đua sôi nổi, đưa việc học tập và làm theo Bác từng bước đi vào cuộc sống với nhiều việc làm cụ thể, thiết thực.

img
Giáo dục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn liền với thế hệ tương lai của đất nước (trường Quốc học Huế) - Ảnh minh họa: Tiến Thắng

Sau 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Ðảng bộ và nhân dân Thừa Thiên - Huế đã tích cực triển khai nhiều phong trào hành động và đạt được kết quả quan trọng; hầu hết cán bộ, đảng viên đã có sự chuyển biến tích cực về đạo đức, lối sống, lề lối làm việc, phong cách ứng xử, giao tiếp với nhân dân. Nhiều cán bộ, đảng viên đã thể hiện được tính tiền phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ được giao, làm việc với tinh thần trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả.

Cùng với đó, việc thực hành tiết kiệm, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí cũng từng bước được chú trọng. Cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa to lớn và sự cần thiết phải tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nên đã khắc phục những khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tạo động lực mới để xây dựng Thừa Thiên - Huế phát triển vững mạnh.

Một trong những kết quả đáng ghi nhận trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại Thừa Thiên – Huế là công tác cải cách hành chính có những chuyển biến rõ nét, ý thức trách nhiệm trong việc giải quyết các công việc liên quan đến đời sống của nhân dân được chú trọng, nhất là công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; cơ chế “một cửa” tiếp tục cải cách thông thoáng; các cơ quan liên quan đã tận tình chu đáo trong phối hợp xử lý kịp thời, các thủ tục hành chính cho người dân...

Nổi bật nhất sau 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ở Thừa Thiên – Huế là nhiều cấp ủy, đơn vị đã lựa chọn những vấn đề nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, lối sống qua đợt tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) để tập trung chỉ đạo, giải quyết, đồng thời xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của mỗi cá nhân, đơn vị theo tấm gương của Bác. Trên tinh thần trung thực, thẳng thắn các tập thể và cá nhân đã tìm ra nguyên nhân, rút ra bài học và đề ra phương hướng phát huy ưu điểm, sửa chữa khắc phục những khuyết điểm và xác định rõ việc thực hiện Nghị quyết gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là giải pháp hàng đầu góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống.

Bên cạnh việc tuyên truyền, những nội dung cơ bản về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở đã vận dụng linh hoạt việc triển khai Chỉ thị gắn với phong trào thi đua yêu nước, với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, địa phương, đã góp phần đem lại những hiệu quả thiết thực, góp phần cho toàn Đảng, toàn dân hiểu rõ hơn về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

Từ việc học tập và làm theo lời Bác gắn với các phong trào thi đua yêu nước, đã xuất hiện có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo lời Bác như: Bệnh viện Trung ương Huế với phong trào "Thực hiện tốt 12 điều y đức và Bộ quy tắc ứng xử của ngành y tế", gắn nghiên cứu khoa học với thực hiện những ca phẫu thuật ghép tạng thành công, được đưa vào y văn của thế giới. Bộ đội Biên phòng tỉnh với phong trào "Tận tâm với đơn vị, tận tuỵ với nhân dân", "Mười xây, mười chống"; Quân sự tỉnh với phong trào "Tự hào về truyền thống, phấn đấu xứng danh Bộ đội cụ Hồ"; ngành giáo dục tỉnh với cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh với phong trào “5 xây, 5 chống”...

Đồn Biên phòng Cửa khẩu A Đớt (huyện A Lưới) với "Việc giúp đồng bào vùng biên giới làm kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh và làm tốt công tác khám, chữa bệnh cho đồng bào thuộc dân tộc ít người"; xã Hương Giang (huyện Nam Đông) với "Phong trào làm sạch, đẹp đường làng, thôn, bản"; Hội Cựu chiến binh xã Lộc Sơn (huyện Phú Lộc) "Thực hiện tốt phong trào văn hóa giao thông"; Chi hội Phụ nữ Thanh Phước, thị xã Hương Trà thực hiện tốt mô hình “Hũ gạo tiết kiệm giúp đỡ người nghèo”; Hội LHPN thị xã Hương Thủy thực hiện mô hình nuôi heo đất, duy trì hũ gạo tiết kiệm. Bên cạnh đó, với khẩu hiệu “Mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân”, bộ phận làm giấy CMND thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh đã có kế hoạch tăng ca, làm thêm giờ và thực hiện “3 giảm” (giảm thời gian giải quyết, giảm số lần đi lại và giảm các thủ tục hành chính) để phục vụ tốt nhất cho nhân dân…

Học tập và làm theo lời Bác, ở Thừa Thiên – Huế đã xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt trên tất cả các lĩnh vực của đời sống như hiến đất làm trường học, đường giao thông nông thôn, nhiệt tình tham gia công tác từ thiện, xã hội… Điển hình như ông Nguyễn Viết Nghiêm, Bí thư Chi bộ tổ dân phố 11 (phường Thuỷ Phương) là một trong những cá nhân tiêu biểu của thị xã Hương Thủy trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, với vai trò là Bí thư Chi bộ tổ dân phố, ông đã vận động bà con nhân dân hiến 30.000m2 đất, giá trị trên 3 tỷ đồng để mở 11 tuyến được giao thông. Vợ chồng cựu chiến binh Hoàng Lộc ở thôn Bình An I, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc luôn làm nhiều việc thiện vì cộng đồng như cùng đăng ký hiến tặng giác mạc, trích lương hưu giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn…

Có thể khẳng định rằng, trong 2 năm qua, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Thừa Thiên - Huế đã mang lại nhiều kết quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân được nâng lên, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể có chuyển biến tích cực; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đoàn kết trong Đảng được tăng cường, nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Phát huy những kết quả đạt được, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế đang nỗ lực tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc mà dư luận xã hội quan tâm, nhất là việc khắc phục những hạn chế, yếu kém của tập thể, cá nhân cấp ủy sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình; tăng cường công tác tuyên truyền về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn bằng những hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả; gắn việc học tập với làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, kịp thời phát hiện và nhân rộng những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đồng thời, chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại cơ sở, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên đi đôi với tổ chức sinh hoạt, kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, làm cho cán bộ, đảng viên có ý thức tự giác hơn trong việc học tập và làm theo Bác trong cuộc sống thường ngày./.

Nguồn: Theo http://dangcongsan.vn/