Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng: Xác định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo lời dạy của Bác

Ngày 24/1, tại Hà Nội, Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Từ lời dạy của Bác đến chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp” với sự tham dự của toàn thể đảng viên, công chức trong Đảng bộ.

img
Quang cảnh buổi Hội thảo. (Ảnh: HH)

Đồng chí Hoàng Công Hoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng cho biết: Hội thảo nhằm tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và quần chúng về học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến thực sự về việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên Văn phòng Trung ương Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.
Hội thảo cũng là dịp để làm rõ hơn chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, đảng viên ở từng đảng bộ, chi bộ trực thuộc, từ đó tiếp tục hoàn thiện, cụ thể hóa chuẩn mực đó trong từng công việc, từng cá nhân trong Đảng bộ.

Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng đã phối hợp với lãnh đạo Văn phòng chỉ đạo các đơn vị xây dựng và hoàn thiện chuẩn mực đạo đức người cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Trung ương Đảng. Công tác chỉ đạo thực hiện được gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và đạt được những kết quả bước đầu, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan và Đảng bộ, từng bước đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên của cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên.

Thảo luận tại Hội thảo, GS.TS Hoàng Chí Bảo - Uỷ viên Hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng, hệ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm: trung thực; tận tụy; khiêm nhường; sáng tạo; vị tha, nhân ái, khoan dung. Hệ chuẩn mực này nếu ứng vào từng nghề nghiệp, từng cương vị công tác, từng người, chúng ta có thể thực hiện được, tự mình đánh giá chính mình, tập thể và cộng đồng sẽ cùng phối hợp, giúp cho mỗi người và mọi người cùng tiến bộ, cùng phát triển. Thực hiện chuẩn mực đó cũng là để xây dựng đạo đức, nhân cách, xây dựng môi trường làm việc, hoạt động thực sự là môi trường văn hóa đạo đức.

Các đại biểu đến từ các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc cũng đã đưa ra những chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp khác nhau, phù hợp với công việc cụ thể, hằng ngày. Đảng bộ bộ phận Hành chính – Tổng hợp xác định 3 chuẩn mực: trung thành, đoàn kết và thực hành tiết kiệm. Đảng bộ bộ phận T78 xác định 5 chuẩn mực: Tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng; Có bản lĩnh chính trị vững vàng, giữ vững nguyên tắc công tác, giữ gìn bí mật của Đảng; Đoàn kết, sáng tạo, tận tụy, chu đáo, trách nhiệm cao trong công việc; Nắm chắc tình hình, dự báo đúng, tham mưu chính xác, kịp thời; Gương mẫu thực hiện “cần, kiệm, liêm, chính, chí, công vô tư”. Với những đảng viên thuộc Đảng bộ bộ phận Lưu trữ, ngoài những chuẩn mực chung của Văn phòng Trung ương Đảng, còn bổ sung thêm những chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp riêng là: tuyệt đối bảo mật, đam mê, yêu nghề, cẩn trọng, kiên trì.../.

Nguồn: Theo http://dangcongsan.vn/