Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên ra mắt Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”

Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật và tập huấn kiến thức, kỹ năng cho thành viên câu lạc bộ.

h36_1.jpg

Ngày 18/8, tại UBND phường Đồng Bẩm, TP.Thái Nguyên, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức công bố quyết định thành lập Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật. Việc thành lập Câu lạc bộ này nằm trong kế hoạch thực hiện mô hình Hội Nông dân tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát, phản biện xã hội góp phần xây dựng nông thôn mới năm 2023.

Trước đó theo kế hoạch, sau khi khảo sát, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành lựa chọn 2 đơn vị tham gia mô hình "Hội Nông dân tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát, phản biện xã hội góp phần xây dựng nông thôn mới" năm 2023 là Hội Nông dân phường Đồng Bẩm, TP.Thái Nguyên và Hội Nông dân phường Tân Hương, TP.Phổ Yên.

Thông qua thực hiện mô hình nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức, nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, hội viên nông dân, góp phần ngăn chặn và hạn chế vi phạm pháp luật về khiếu nại, tố cáo, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Đồng thời, thông qua công tác phổ biến giáo dục pháp luật giúp cho người dân hiểu và thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ khi thực hiện việc khiếu nại, tố cáo và trách nhiệm khi thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật. Bên cạnh đó, còn góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm, năng lực, trình độ nghiệp vụ của cán bộ, công chức trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tăng cường sự phối hợp giữa chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, ông Ngô Thế Hoàn – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên khẳng định: Mô hình thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ được Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên cùng với Hội Nông dân cấp huyện và cơ sở tập trung xây dựng ở những nơi có các dự án thu hồi nhiều đất nông nghiệp, những địa bàn nhạy cảm về tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội liên quan đến vấn đề dân tộc, tôn giáo có khiếu kiện phức tạp.

Thông qua mô hình, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thành lập Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật"; ký kết Quy chế phối hợp giữa Hội Nông dân phường với Ủy ban nhân dân phường Đồng Bẩm trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát, phản biện xã hội. 

Đồng thời, tổ chức tập huấn, phổ biến kiến thức pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân đặc biệt là thành viên Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật". 

Qua đây nhằm vận động nông dân chấp hành pháp luật, xây dựng và triển khai quy chế phối hợp thực hiện và giám sát việc thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở; tổ chức hoà giải và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân; nhằm giải quyết những vướng mắc, mâu thuẫn của nông dân; câu lạc bộ được hỗ trợ sách pháp luật để phục vụ cho việc tìm hiểu pháp luật và phục vụ công tác tuyên truyền.

Hội Nông dân các cấp chủ động, linh hoạt tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú đến hội viên, nông dân như qua hệ thống phát thanh, truyền hình, báo, bản tin, Website, sinh hoạt chi, tổ Hội, sinh hoạt các tổ vay vốn, sinh hoạt các mô hình an ninh trật tự. Nội dung tuyên truyền tập trung chủ yếu vào các luật, bộ luật: Luật đất đai, Luật khiếu nại, Luật tố cáo, pháp luật dân chủ ở cơ sở… từng bước giúp hội viên, nông dân hiểu và thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hạn chế khiếu kiện sai, khiếu kiện vượt cấp ở địa phương.

Thông qua mô hình, Hội Nông dân sẽ tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực hiện pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, giúp vai trò, uy tín của Hội được nâng cao. Cũng nhờ đó, cán bộ Hội tích luỹ được nhiều kiến thức, kinh nghiệm nhất là trong vận động nông dân tổ chức hòa giải tại cơ sở; mối quan hệ phối hợp với các cấp chính quyền, các ngành chức năng được chặt chẽ; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho hội viên nông dân.

Theo quy định, mỗi đơn vị được lựa chọn xây dựng 1 Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật" với số lượng thành viên từ 40 - 50 người. Mỗi chi hội trên địa bàn thành lập nhóm cộng tác viên từ 3 - 5 người để tham gia Câu lạc bộ. Thành lập Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ gồm 3- 5 đồng chí, trong đó có 1 chủ nhiệm (Chủ tịch Hội Nông dân phường), từ 1 - 2 phó chủ nhiệm và 1 - 2 ủy viên.

Trong thời gian từ tháng 5 đến tháng 10/2023, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức tập huấn các nội dung pháp luật cho cán bộ xã; tập huấn kỹ năng công tác hòa giải, tư vấn, tuyên truyền pháp luật, giám sát phản biện xã hội cho các thành viên Câu lạc bộ, đội ngũ cộng tác viên.