Những kết quả nổi bật của bưu chính trong tháng 8/2023

Theo báo cáo tại hội nghị giao ban quản lý nhà nước tháng 8/2023 của Bộ TT&TT cho thấy, trong tháng 8/2023, lĩnh vực bưu chính có doanh thu khá tốt và có nhiều hoạt động nổi bật khác.

 bưu-chính-t8.png