Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về tần số vô tuyến điện đối với Công ty cổ phần Viễn thông di động Vietnamobile

Kết luận thanh tra số 1655/CTS-TTra ngày 08/8/2023 của Cục Tần số vô tuyến điện.