INFOGRAFIC: Phụ huynh nên làm gì để bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

Để bảo vệ con trẻ trước những tiêu cực trên mạng xã hội, phụ huynh cần lựa những gì tốt nhất để chia sẻ và đưa ra lời khuyên cho con em về những thứ diễn ra trên mạng xã hội ngày nay.

 20230620-ta7-info.jpg