Những xu hướng an ninh mạng nào được dự kiến trong vòng 3 đến 5 năm tới

Rủi ro mạng không tĩnh và không bao giờ biến mất. Chỉ bằng cách có lập trường năng động, hướng tới tương lai, các công ty mới có thể theo kịp tình hình và giảm thiểu sự gián đoạn trong tương lai. Ba xu hướng an ninh mạng chính này có thể có tác động lớn nhất đối với các tổ chức:

 ANM--1-.jpg