Đánh giá về kết quả hoạt động của Internet trong quý I/2023

Theo báo cáo đánh giá tình hình công tác QLNN quý I/2023 và nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2023 của Bộ TT&TT cho thấy hoạt động Internet có nhiều kết quả nổi bật.

 5.png