Chậm nhất ngày 31-5, cập nhật kết quả học tập của học sinh lớp 12 lên cơ sở dữ liệu ngành

Để phục vụ cho công tác xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố khẩn trương cập nhật kết quả học tập của học sinh lớp 12 lên cơ sở dữ liệu ngành. Việc này cần hoàn thành trước 17h ngày 31-5-2023.

2023531-m13.jpg

Thông tin trong Hệ thống CSDL giáo dục và đào tạo được sử dụng thống nhất trong toàn ngành giáo dục. (Ảnh minh họa)

Theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2023, tất cả các sở giáo dục và đào tạo tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác dạy, học và tổ chức các kỳ thi, tuyển sinh. Toàn bộ kết quả học tập của học sinh ở cấp trung học phổ thông (lớp 10, lớp 11 và lớp 12) đều được cập nhật trên cơ sở dữ liệu của ngành giáo dục và đào tạo. Việc này không chỉ nhằm phục vụ công tác xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, mà còn tạo thuận lợi cho thí sinh khi sử dụng kết quả học tập cấp trung học phổ thông để xét tuyển vào đại học, cao đẳng.

Điểm mới trong kỳ tuyển sinh đại học, cao đẳng năm nay là trong trường hợp học sinh sử dụng kết quả học tập cấp trung học phổ thông để đăng ký xét tuyển vào đại học (hoặc cao đẳng), học sinh không cần phải đến trường mượn học bạ để đi in sao và xin chứng nhận của trường phổ thông về kết quả này như các năm trước. Toàn bộ kết quả học tập của học sinh lớp 12 trên cơ sở dữ liệu ngành giáo dục và đào tạo được đồng bộ với hệ thống quản lý thi và tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các cơ sở đào tạo trên cả nước có thể sử dụng dữ liệu này để tổ chức xét tuyển đại học, cao đẳng. 

Để bảo đảm chính xác trong công tác xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo các nhà trường rà soát kỹ dữ liệu học tập của học sinh, hạn chế tối đa sai sót. 

Thành phố Hà Nội có gần 103.000 học sinh đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Trong đó, có 15.991 học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ đề nghị được sử dụng trong xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. 

Cùng với việc cập nhật kết quả học tập của học sinh lớp 12, trong thời gian này, các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố đang tổ chức việc hậu kiểm chứng chỉ ngoại ngữ; xét điều kiện dự thi của từng học sinh và kiểm tra cơ sở vật chất điểm thi. 

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay sẽ diễn ra vào ngày 28 và 29-6. Cả nước có hơn 1 triệu  học sinh đã đăng ký dự thi kỳ thi này.