Bộ TT&TT tập huấn nghiệp vụ Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023

Ngày 24/05, tại Hà Nội, Bộ TT&TT tổ chức Hội nghị tập huấn công tác kiểm soát TTHC của Bộ TT&TT năm 2023. Tham dự Hội nghị có gần 100 đại biểu bao gồm: Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Bộ, Bộ TT&TT; Lãnh đạo Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ; đại diện lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị liên quan đến TTHC, một số doanh nghiệp, hội, hiệp hội trong lĩnh vực TT&TT.

20230524-ta5.jpg

Bà Hoàng Thị Phương Lưu, Phó Chánh Văn phòng phụ trách, Bộ TT&TT điều hành Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, bà Hoàng Thị Phương Lựu, Phó Chánh Văn phòng phụ trách, Bộ TT&TT cho biết: Công tác kiểm soát TTHC là một trong những hoạt động đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện cải cách hành chính. Làm tốt công tác kiểm soát TTHC sẽ góp phần đơn giản hóa các TTHC, tạo thuận lợi và giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC. Nhận thức được vai trò, tầm quan trọng đó, công tác kiểm soát TTHC của Bộ TT&TT luôn được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ.

Bên cạnh đó, thực hiện chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; thực thi phương án phân cấp trong giải quyết TTHC; rà soát, thống kê và cắt giảm, đơn giản hóa TTHC nội bộ, … là các nhiệm vụ trọng tâm mà Bộ đang triển khai nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tạo điều kiện kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, thông thoáng. Bộ TT&TT đã trình và tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1994/QĐ-TTg ngày 26/11/2021 Phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ TT&TT giai đoạn 2020 - 2025. Trong năm 2022, xếp hạng các bộ, cơ quan ngang bộ thì công tác CCHC của Bộ đứng thứ 5/17 (SIPAS 2022), công tác cải cách TTHC của Bộ đứng thứ 3/17 (PAR index 2022).
 
20230524-ta3.jpg
 
Toàn cảnh Hội nghị

Bà Hoàng Thị Phương Lựu cũng nhấn mạnh: Trong công tác cải cách TTHC, Bộ TT&TT luôn là cơ quan gương mẫu đi đầu, góp phần tái cấu trúc hệ thống TTHC một cách nhanh, gọn, kịp thời đáp ứng yêu cầu tương tác với Chính phủ, các bộ, ngành và chính quyền địa phương các cấp, góp phần xây dựng Chính phủ liêm chính, vì dân, do dân, đảm bảo gắn việc xây dựng Chính phủ số với xã hội số, kinh tế số, để phát huy dân chủ xã hội, dân chủ nhân dân, thực hiện tốt việc công khai, công bằng, minh bạch trong hoạt động của chính quyền các cấp, từ cấp Trung ương đến cấp địa phương.

Để công tác kiểm soát TTHC và các nhiệm vụ khác có liên quan tiếp tục đạt được những kết quả cao trong thời gian tới, đồng thời huy động toàn xã hội tham gia vào quy trình kiểm soát TTHC để thực hiện tốt mục tiêu cải cách hành chính, bảo đảm nguyên tắc chỉ ban hành và duy trì các TTHC thực sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp và có chi phí tuân thủ thấp nhất, Bộ TT&TT tổ chức Hội nghị tập huấn công tác kiểm soát TTHC năm 2023.

20230524-ta2.jpg

Tại Hội nghị, các đại biểu được lắng nghe báo cáo viên trao đổi, cung cấp thông tin và hướng dẫn thao tác nghiệp vụ

Tại Hội nghị, các đại biểu được các báo cáo viên Cục KSTTHC Văn phòng Chính phủ, Cục Chuyển đổi số Quốc gia, Bộ TT&TT và Văn phòng Bộ TT&TT trao đổi, cung cấp thông tin và hướng dẫn thao tác nghiệp vụ thông qua 04 chuyên đề bao gồm: (1) Đánh giá những kết quả đạt được của Bộ TT&TT và một số vấn đề cụ thể đặt ra trong quá trình thực hiện của Bộ TT&TT nhằm đáp ứng các nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; (2) Phổ biến hướng dẫn những nội dung cơ bản, quan trọng của Thông tư 01/2023/TT-VPCP ngày 05/04/2023 quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, một số nhiệm vụ Bộ TT&TT và các cơ quan, đơn vị cần lưu ý trong quá trình thực hiện; (3) Hướng dẫn về công tác kết nối hệ thống thông tin giải quyết TTHC, cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin phục vụ QLNN, nghiệp vụ chuyên ngành, làm giàu dữ liệu dân cư và một số vấn đề liên quan trong việc triển khai, thực hiện của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; (4) Kết quả rà soát, đánh giá TTHC thuộc phạm vi QLNN của Bộ TT&TT đáp ứng yêu cầu xây dựng dịch vụ công trực tuyến theo các mức độ tại Thông tư số 01/2023/TT-VPVP ngày 05/04/2023 và một số vấn đề đặt ra.

20230524-ta1.jpg

Các đại biểu trao đổi, thảo luận sôi nổi tại Hội nghị

Hội nghị đã dành thời gian cho các đại biểu trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác kiểm soát TTHC tại cơ quan, đơn vị, địa phương từ đó tìm giải pháp tháo gỡ. Nhân dịp này đại diện các doanh nghiệp Viettel; FPT, Hiệp hội In Việt Nam cũng đã có bài tham luận tại Hội nghị về các vấn đề xoay quanh công tác TTHC của doanh nghiệp

Việc tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ kiểm soát TTHC nhằm mục đích cung cấp, cập nhật thông tin mới, đồng thời quán triệt, nâng cao nhận thức, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, kiến thức cho lãnh đạo, công chức, viên chức làm công tác kiểm soát TTHC, qua đó tương tác tốt hơn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC được giao, mạnh dạn tham mưu cắt giảm các thủ tục rườm rà, bất cập trong hệ thống ngành TT&TT./.