Đồng Tháp triển khai Ngày tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Ngày 18/3/2023, tại Đồng Tháp, đã diễn ra Ngày hoạt động cao điểm tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến triển khai tại 100% Đoàn cơ sở khu vực địa bàn dân cư và khu vực hành chính sự nghiệp, với điểm hoạt động cấp tỉnh tại TP. Sa Đéc.

Tháng Thanh niên 2023 với chủ đề "Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số" đã được Ban Bí thư Trung ương Đoàn chỉ đạo triển khai trên toàn quốc với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực.

20230320-pg1-DT33.jpg

Đồng Tháp: Ngày tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại 100% Đoàn cơ sở khu vực địa bàn dân cư và hành chính sự nghiệp

Một trong những điểm nhấn là hoạt động "Ngày hoạt động cao điểm tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến" được triển khai đồng loạt tới 100% cơ sở Đoàn cả nước trong ngày 18-3.

Tại Đồng Tháp, số lượng đoàn viên, thanh niên tham gia triển khai các hoạt động lên tới gần 800 trên toàn địa bàn tỉnh.

Các nội dung chính được triển khai bao gồm:  Ra quân các đội hình Tổ thanh niên chuyển đổi số cộng đồng, trong đó có hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện quy trình các bước nộp hồ sơ thủ tục hành chính, thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Cổng Dịch vụ công của tỉnh khi người dân thực hiện thủ tục hành chính….Các đơn vị có phối hợp Ủy ban các xã, phường, thị trấn để mở cửa thêm ngày thứ 7 tình nguyện giải quyết hồ sơ thủ tục và hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến; Lồng ghép các nội dung Hướng dẫn người dân cái đặt và đăng ký sử dụng tài khoản dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh; Cài đặt ứng dụng e – Đồng Tháp, Định danh điện tử VNEID, Sổ khám bệnh điện tử Y tế Đồng Tháp, VSSID; Phối hợp với các đơn vị viễn thông, ngân hàng hướng dẫn người dân triển khai các hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt; Ra quân tại các điểm cộng đồng, tại nhà người dân hướng dẫn các nội dung chuyển đổi số.