Đánh giá sự phát triển của lĩnh vực viễn thông trong tháng 2/2023

Theo báo cáo tháng 2/2023 của Bộ TT&TT, Lĩnh vực viễn thông có sự tăng trưởng so với tháng 1 và cùng kỳ.

 sua-bai-info.jpg