Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai quyết định về công tác cán bộ

Sáng ngày 02/03/2023, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức Hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ lãnh đạo cho các đơn vị: Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Cục Thông tin đối ngoại, Cục Bưu điện Trung ương, Vụ Tổ chức Cán bộ và Vụ Khoa học công nghệ. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì Hội nghị.

20230302bonhiem-1.jpg

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, Thứ trưởng Phan Tâm và Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng tặng hoa và chúc mừng các cán bộ được trao quyết định

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã trao các quyết định cán bộ gồm:

Quyết định số 258/QĐ-BTTTT ngày 24/02/2023  của Bộ trưởng Bộ TT&TT về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Hà Yên giữ chức Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ TT&TT từ ngày 11/12/2022.

Quyết định số 252/QĐ-BTTTT ngày 24/02/2023 của Bộ trưởng Bộ TT&TT về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Đỗ Trí Dũng – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ TT&TT giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Bưu điện Trung ương. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Quyết định số 259/QĐ-BTTTT ngày 24/02/2023  của Bộ trưởng Bộ TT&TT về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Vũ Thị Là - Chuyên viên chính Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ TT&TT giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ TT&TT. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Quyết định số 255/QĐ-BTTTT ngày 24/02/2023 của Bộ trưởng Bộ TT&TT về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Thị Ngọc Trang - Chuyên viên chính Vụ Khoa học công nghệ, Bộ TT&TT giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Bộ TT&TT. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Quyết định số 256/QĐ-BTTTT ngày 24/02/2023 của Bộ trưởng Bộ TT&TT về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Thị Hoa Mai - Trưởng Phòng Báo chí, Xuất bản, Chính sách và Hợp tác quốc tế, Cục Thông tin đối ngoại, Bộ TT&TT giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại, Bộ TT&TT. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Tại Hội nghị, các cán bộ được điều động, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại đều bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tập thể Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ TT&TT đã tin tưởng trao nhiệm vụ lớn, trọng trách lớn, đồng thời cam kết sẽ cố gắng, nỗ lực hết mình để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, hoàn thành xuất sắc chương trình hành động của 5 năm tới. Đồng thời cam kết nếu không hoàn thành nhiệm vụ sẽ rút lui, tạo cơ hội cho các ứng viên có năng lực hơn.

Thứ trưởng Phan Tâm và Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm phụ trách các đơn vị có cán bộ được bổ nhiệm đã có chung nhận định: Các cán bộ được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đều thể hiện năng lực, phẩm chất thông qua những kết quả cụ thể trong thời gian qua và đều được Ban Cán sự Đảng, tập thể Lãnh đạo Bộ tin tưởng, ghi nhận và đánh giá cao.

20230302bonhiem-4.jpg

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, Thứ trưởng Phan Tâm, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng và Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm chụp ảnh lưu niệm với các cán bộ được trao quyết định

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chúc mừng năm đồng chí cán bộ hôm nay nhận nhiệm vụ mới.

Đối với Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Nguyễn Hà Yên, Bộ trưởng Bộ TT&TT ghi nhận, ông Nguyễn Hà Yên làm việc rất “chắc tay”, “kiên định”, có hiểu biết sâu sắc đối với lĩnh vực của mình.

Lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử hiện nay là một lĩnh vực có nhiều thách thức khi chúng ta đang chuyển lên môi trường số và sự hoạt động của các nền tảng xuyên biên giới tại Việt Nam. Bộ trưởng tin tưởng trong thời gian tới ông Nguyễn Hà Yên tiếp tục chủ động mở rộng không gian hoạt động và cố gắng tạo ra nhiều sự thay đổi tại đơn vị mình.

Đối với ông Đỗ Trí Dũng nhận nhiệm vụ mới tại một đơn vị mới là Cục Bưu điện Trung ương. Đây là một trong những đơn vị lớn nhất, quan trọng nhất của Bộ, phục vụ trực tiếp lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng kỳ vọng ở cương vị mới, không gian hoạt động rộng hơn, nhiệm vụ thách thức hơn, ông Đỗ Trí Dũng sẽ nỗ lực hơn nữa, góp phần tạo ra sự đổi mới tại đơn vị.

Đối với ba cán bộ nữ được bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo tại ba đơn vị, Bộ trưởng cho rằng, đây là điều rất đặc biệt. Họ đều là những người “mạnh mẽ”, nhiệt tình trong công việc, được giao nhiều việc mới, việc thách thức và đều hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

Bộ trưởng giao nhiệm vụ góp phần thay đổi ba đơn vị này cho ba người phụ nữ vì những đơn vị này đang cần những đổi mới quan trọng trong bối cảnh Bộ TT&TT được Đảng và Nhà nước giao nhiều nhiệm vụ mới, trọng trách mới, đầy thách thức. Cục Thông tin đối ngoại cần phải tạo dựng được hình ảnh Việt Nam xứng đáng với tiềm lực của Việt Nam trên bản đồ thế giới, đưa Việt Nam ra với thế giới và đưa thế giới đến Việt Nam. Vụ Khoa học Công nghệ cần đóng vai trò dẫn dắt công nghệ, xây dựng bản đồ công nghệ của Việt Nam. Vụ Tổ chức Cán bộ đóng vai trò quan trọng trong công tác đào tạo, quy hoạch cán bộ.

Cuối cùng, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm nhiều sức khỏe, đam mê công việc, giỏi nghề, tạo ra nhiều giá trị mới cho đơn vị, tổ chức, đóng góp vào sự phát triển của Bộ và ngành TT&TT./.