Quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Văn hóa Cửu Đức

 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 85/QĐ-XPHC ngày 17/01/2023 của Cục Xuất bản, In và Phát hành.