Đảng bộ Bộ Thông tin và Truyền thông tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Sáng ngày 12/01/2023, tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ XI, tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Thị Vui, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Phó Trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

20230112-ta4.jpg

Toàn cảnh Hội nghị

Đồng chí Mai Ánh Hồng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ TT&TT và đồng chí Lưu Đình Phúc, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ TT&TT chủ trì Hội nghị.

Báo cáo tổng kết công tác năm 2022 của Đảng ủy Bộ TT&TT cho biết: Năm 2022 là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đảng ủy Bộ TT&TT cùng các cấp ủy trực thuộc tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; sự phối hợp chặt chẽ của Ban Cán sự Đảng Bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Tiếp nối các thành tích đã đạt được, năm 2022, ngành TT&TT đã tiếp tục nỗ lực phấn đấu và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công cuộc chuyển đổi số quốc gia với mục tiêu kép là vừa phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số lớn mạnh của Việt Nam để vươn ra thế giới ngày càng được lan tỏa sâu rộng trên phạm vi toàn quốc. Các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tiếp tục khẳng định được vai trò tiên phong trong nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo, làm chủ công nghệ. 

Công tác báo chí, truyền thông tiếp tục khẳng định được vai trò quan trọng trong việc phản ánh trung thực dòng chảy chính của xã hội Việt Nam, tạo đồng thuận, lan toả năng lượng tích cực, tạo niềm tin xã hội, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần để Việt Nam bứt phá vươn lên. Truyền thông, báo chí đã góp phần truyền tải ra thế giới những thông tin sinh động, đa chiều về đất nước, con người Việt Nam ổn định, thân thiện, năng động và giàu tiềm năng phát triển.

Năm 2022, doanh thu toàn ngành TT&TT ước đạt 3.893.595 tỷ đồng, tăng 12,7% so với năm 2021 và gấp 1,5 lần so với dự báo tốc độ tăng trưởng GDP năm 2022 của cả nước. Nộp ngân sách nhà nước ước đạt 98.982,30 tỷ đồng, tăng 24,8% so với năm 2021. Tổng số lao động toàn Ngành năm 2022 là 1.510.027 lao động, tăng 5% so với năm 2021. Năng suất lao động ngành TT&TT (tính theo doanh thu) ước đạt khoảng 648 triệu đồng, tốc độ tăng năng suất 6,7% so với năm 2021.

20230112-ta5.jpg

Đồng chí Phạm Thị Vui, Ủy viên BCH Đảng ủy Khối, Phó trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Đảng ủy Bộ TT&TT luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra; Tập trung chỉ đạo triển khai kế hoạch xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành; rà soát hệ thống pháp luật, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định.

Trong năm 2022 đã xây dựng và trình, được Quốc hội thông qua 1 Luật, đang xây dựng, hoàn thiện, trình Quốc hội 3 Luật. Rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV năm 2022. Xây dựng và trình Chính phủ ban hành 09 Nghị định của Chính phủ; 7 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; xây dựng, ban hành 24 Thông tư thuộc thẩm quyền của Bộ.

20230112-ta1.jpg

Đồng chí Mai Ánh Hồng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ TT&TT phát biểu tại Hội nghị

Công tác xây dựng Đảng đã đạt nhiều kết quả quan trọng: Chỉ đạo học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Trung ương, của Đảng ủy Khối; Xây dựng Kế hoạch của Đảng bộ thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Tuyên truyền và phổ biến tài liệu để sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ Kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (11/4/2007 - 11/4/2022); Xây dựng và triển khai các nhiệm vụ Chương trình công tác tuyên giáo năm 2022 của Đảng ủy Bộ; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Công tác dân vận có nhiều chuyển biến tích cực. Kỷ cương, kỷ luật được tăng cường, tinh thần trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả công tác của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tiếp tục được nâng lên.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Thị Vui, Ủy viên BCH Đảng ủy Khối, Phó trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan TƯ đồng tình với báo cáo, ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ Bộ TT&TT trong năm 2022.

Đồng chí Phạm Thị Vui cho biết: Năm 2022, Đảng bộ Bộ TT&TT đã góp phần vào thành công chung của Đảng ủy Khối đặc biệt là công tác tuyên truyên triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của TƯ và của Đảng ủy Khối trên 7 lĩnh vực đã được nêu trong báo cáo, góp phần vào thành công chung của đất nước và của Đảng bộ Khối các cơ quan trung ương. Có được kết quả trên là do toàn thể đảng viên trong Đảng bộ đã đoàn kết, gương mẫu trong công tác, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tập thể BCH đoàn kết, thống nhất.

20230112-ta3.jpg

Đảng ủy Bộ TT&TT trao tặng Giấy khen cho các các tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được đồng thời khắc phục những tồn tại hạn chế đã được chỉ ra trong báo cáo, đồng chí Phạm Thị Vui đề nghị Đảng bộ Bộ TT&TT:

(1) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận 01 KL/TW của Bộ Chính trị Khóa XIII;

(2) Chỉ đạo các cơ quan Báo chí ở các cơ quan TƯ tuyên truyền ngày truyền thống các Đảng bộ trực thuộc và các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân mới, mừng đất nước đổi mới, nhất là lan tỏa, biểu dương các tấm gương tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh;

(3) Năm 2023 là Năm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề nghị Đảng ủy Bộ chú trọng đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật của Đảng; Đảng ủy Bộ TT&TT sớm ban hành và triển khai Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của Đảng ủy Khối, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ TT&TT;

(4) Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Kế hoạch số 68-KH/ĐUK ngày 31/3/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động công tác Đảng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030;

(5) Thực hiện việc đổi mới nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước;

(6) Kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội, duy trì tốt hoạt động Ban Chỉ đạo 35 của Đảng bộ để tuyên truyền đẩy mạnh thực hiện tốt Chỉ thị 01 về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Mai Ánh Hồng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ TT&TT đã trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan TƯ. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực đề nghị cấp ủy các cấp trong Đảng bộ phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Bộ TT&TT được Chính phủ giao, đồng thời, đẩy nhanh tiến độ ban hành các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ.

Tại Hội nghị, Đảng ủy Bộ TT&TT đã trao tặng Giấy khen cho các các tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.