Tỉnh Ninh Thuận đặt mục tiêu tiến tới chính quyền số

Chuyển đổi số (CĐS), phát triển mạnh chính quyền điện tử (CQĐT) và tiến tới chính quyền số để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội là mục tiêu mà Ninh Thuận đang tập trung thực hiện và đặt rất nhiều kỳ vọng trong giai đoạn mới.

 CĐS mạnh mẽ

Tỉnh Ninh Thuận đã ban hành nghị quyết về CĐS giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến 2030; đề ra nhiều giải pháp đồng bộ nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), xây dựng CQĐT.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Thuận, để tận dụng có hiệu quả thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Tỉnh ủy đã ban hành nghị quyết về CĐS giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến 2030.

Tỉnh cũng đã thành lập Ban Chỉ đạo CĐS tỉnh do Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban và Ban điều hành CĐS do chủ tịch UBND làm trưởng ban. Bên cạnh đó, tỉnh Ninh Thuận đã ký thỏa thuận hợp tác thúc đẩy CĐS với các công ty, tập đoàn lớn như Công ty CP FPT, Tập đoàn VVNPT, Tập đoàn Viettel… Điều đó thể hiện sự vào cuộc, quyết tâm cao của toàn bộ hệ thống chính trị và nhân dân tỉnh trong CĐS.

Ông Đào Xuân Kỳ, Giám đốc Sở TT&TT cho biết công tác ứng dụng CNTT và truyền thông (ICT) trong hoạt động của các cơ quan đảng, chính quyền các cấp ở tỉnh được quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, đã thúc đẩy từng cơ quan, đơn vị tích cực ứng dụng ICT trong hoạt động công vụ.

Đến nay, Ninh Thuận đã đồng bộ hóa việc ứng dụng ICT trong toàn tỉnh, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của hệ thống chính trị.

Chỉ số ICT của tỉnh Ninh Thuận trong những năm qua cũng được xếp hạng cao. Kinh tế số bước đầu hình thành trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, nông nghiệp, y tế, dịch vụ, du lịch với nhiều hình thức kinh doanh mới, dựa trên thương mại điện tử, góp phần nâng cao tính minh bạch, nâng cao chỉ số phát triển con người, thu nhập và chất lượng cuộc sống của người dân.

Tỉnh đã từng bước hiện đại hóa hạ tầng kỹ thuật ICT. 100% cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện và 90% cán bộ cấp xã đã được trang bị máy tính có kết nối mạng; riêng các cơ quan khối đảng và cơ quan nhà nước đã kết nối mạng diện rộng của tỉnh.

Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến liên thông 4 cấp từ Trung ương đến tỉnh, huyện và xã được kết nối; Trung tâm giám sát an toàn, an ninh mạng và điều hành đô thị thông minh đã đảm bảo yêu cầu về bảo mật và an toàn thông tin.

Hệ thống quản lý văn bản và chỉ đạo điều hành được triển khai đến tất cả các sở, ban, ngành; đã hoàn thiện trục liên thông văn bản 4 cấp, đảm bảo gửi nhận văn bản điện tử trong toàn tỉnh và các cơ quan trong tỉnh với các cơ quan trung ương, các địa phương khác có kết nối với trục liên thông quốc gia. Tỷ lệ hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng ở cấp tỉnh đạt 100%.

20221227-pg4.jpg

Cổng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) của tỉnh hoạt động ổn định, ngày càng nâng cao chất lượng, cung cấp 100% các DVCTT đủ điều kiện lên mức độ 4; số lượng doanh nghiệp ứng dụng ICT vào hoạt động sản xuất, kinh doanh ngày một tăng.

Mạng 4G được phủ trên 90% hộ gia đình và 100% số thôn có dân cư trên địa bàn toàn tỉnh. Tỷ lệ thuê bao điện thoại đạt 115,6 thuê bao/100 dân; mật độ kết nối Internet đạt 91 thuê bao/100 dân; tỷ lệ điện thoại thông minh đạt 65% dân số của tỉnh.

Đặt mục tiêu hướng tới chính quyền số

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Trần Quốc Nam, để triển khai nhanh và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ CĐS trong thời gian tới, tỉnh xác định một số lĩnh vực cần tập trung ưu tiên.

Cụ thể, phấn đấu 100% bệnh viện cấp huyện, cấp tỉnh thực hiện CĐS; CĐS trong lĩnh vực giáo dục để tăng khả năng tiếp cận giáo dục cho mọi đối tượng; ưu tiên CĐS trong lĩnh vực nông nghiệp; giao thông vận tải, logistics; thương mại điện tử; năng lượng; tài nguyên và môi trường; trong doanh nghiệp (DN), lĩnh vực công nghiệp; lĩnh vực văn hóa, du lịch… để tăng tính kết nối, phát huy hiệu quả CĐS, góp phần đẩy mạnh phát triển.

Đặc biệt, địa phương rất quan tâm chú trọng CĐS trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng để xây dựng tài chính điện tử và thiết lập nền tảng tài chính số hiện đại, bền vững. Đồng thời, tỉnh triển khai ứng dụng toàn diện công nghệ số trong các ngành thuế, hải quan, kho bạc...; CĐS trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng để xây dựng tài chính điện tử và thiết lập nền tảng tài chính số hiện đại, bền vững,…

Trong thời gian tới, tỉnh Ninh Thuận sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền, đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức của từng cán bộ, đảng viên, hộ gia đình, DN về CĐS và ứng dụng công nghệ số trong đời sống, sản xuất, thương mại, thực thi công vụ nhằm thực hiện nhanh, hiệu quả nhiệm vụ CĐS.

Đồng thời, huy động nguồn lực đầu tư nâng cấp hạ tầng thiết bị, ứng dụng đồng bộ, hiện đại sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của người dân, DN và sự chuyển đổi của CQĐT.

Bên cạnh đó, tỉnh khuyến khích, thu hút các DN công nghệ số đầu tư phát triển tại tỉnh, ưu tiên các lĩnh vực thương mại điện tử, nông nghiệp, du lịch, y tế, giáo dục, giao thông, xây dựng, tài nguyên và môi trường, nội dung số, dịch vụ kế toán, tài chính DN, ngân hàng…/.