Hàm Thuận Bắc: Triển khai mạnh mẽ các dịch vụ công thiết yếu để phục vụ nhân dân

Với mục tiêu tất cả vì quyền lợi của nhân dân, Hàm Thuận Bắc (tỉnh Bình Thuận) đã đồng loạt triển khai các dịch vụ công thiết yếu mức độ 3 và 4, công tác làm sạch dữ liệu dân cư cũng đạt nhiều kết quả quan trọng…

20221225-m19-dvc-binhthuan.jpeg

Ảnh minh họa

UBND huyện Hàm Thuận Bắc cho biết, trên cơ sở chỉ đạo của tỉnh về “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06), huyện liên tục ban hành các kế hoạch, quyết định, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ban, ngành liên quan. Với chức năng là cơ quan thường trực Đề án 06, Công an huyện đã chủ động thành lập tổ công tác; đẩy mạnh công tác cấp căn cước công dân (CCCD) và các dịch vụ công trực tuyến trên lĩnh vực được giao.

Các ban, ngành thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn cũng tập trung rà soát, bố trí cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực để phục vụ kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu chuyên ngành; triển khai các dịch vụ công thiết yếu phục vụ người dân, doanh nghiệp. Ở Hàm Thuận Bắc, bắt đầu từ tháng 2/2022, các cơ sở lưu trú đã thực hiện thông báo lưu trú qua Cổng dịch vụ công. Nhờ tập trung nguồn nhân lực phục vụ nhóm phát triển công dân số, đến thời điểm này toàn huyện đã thu nhận 100.300 hồ sơ CCCD, đã truyền dữ liệu về Trung ương trên 100.100 hồ sơ (đạt 99,8%); cấp 4.152 hồ sơ định danh điện tử.

Thực hiện chỉ đạo về rà soát, cập nhật, thông tin dân cư đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống”, huyện đã thu thập, đồng bộ vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được hơn 207.200 nhân khẩu thường trú và hàng ngàn trường hợp thuộc diện khác theo quy định. Đặc biệt, huyện đã triển khai tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đối với dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên nhiều lĩnh vực. Trong đó có 6 thủ tục hành chính lĩnh vực CCCD, 3 thủ tục lĩnh vực quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT và 1 thủ tục nộp phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ thuộc thẩm quyền của Công an huyện được thực hiện ở mức độ 4.

Theo UBND huyện Hàm Thuận Bắc, bên cạnh kết quả đạt được trong thực hiện Đề án 06, nhất là kết quả về cấp CCCD, định danh điện tử và giải quyết hồ sơ dịch vụ công thiết yếu mức độ 3, mức độ 4 thì quá trình triển khai vẫn có không ít khó khăn, bất cập. Trên thực tế, tỷ lệ người dân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến còn thấp, một phần vì quy trình thao tác trên các ứng dụng dịch vụ công trực tuyến còn bất cập. Mặt khác, người dân vẫn còn tâm lý nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa để yên tâm hơn. Nếu khắc phục được thực trạng trên sẽ góp phần quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu giảm tối đa thời gian đi lại của công dân, tiết kiệm kinh phí cho Nhà nước về công tác lưu trữ, bảo quản, hồ sơ cũng đảm bảo tính chính xác, nhanh chóng.

Do đó, thời gian tới Hàm Thuận Bắc sẽ đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, sự cần thiết và lợi ích mang lại của Đề án 06 để nhân dân biết rõ hơn và chủ động thực hiện. Cùng với đó, huyện sẽ rà soát lại nhân lực để sắp xếp cho phù hợp; đồng thời bố trí trang thiết bị, máy móc, phương tiện để phục vụ tốt việc tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu, thông tin khi thực hiện các thủ tục hành chính. Yêu cầu các địa phương, cơ quan liên quan thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong quá trình xây dựng và vận hành, khai thác các cơ sở dữ liệu, ứng dụng công nghệ thông tin./.

Nguồn: (Nguồn: baobinhthuan.com.vn)