TMĐT Postmart: Chắp cánh đưa các sản phẩm OCOP Sơn La đến với đông đảo khách hàng

Phát huy vai trò là doanh nghiệp Bưu chính quốc gia, trong thời gian qua Bưu điện tỉnh Sơn La đã tích cực đẩy mạnh công tác truyền thông, kết hợp với các sở ban ngành địa phương triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP nhằm nâng tầm giá trị chất lượng nông sản, thúc đẩy phát triển nông nghiệp của tỉnh.