INFOGRAFIC: Ninh Bình tăng cường Quản lý nhà nước về báo chí, internet và mạng xã hội

Năm 2022, tỉnh Ninh Bình chú trọng công tác quản lý nhà nước về báo chí, Internet và mạng xã hội. Cụ thể:

Info-baochi3.jpg