Kết quả nổi bật của lĩnh vực Công nghiệp ICT năm 2022

Năm 2022, lĩnh vực Công nghiệp ICT đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Cụ thể:

 Info-CongnghiepICT-2022.jpg