Hỗ trợ giới thiệu sản phẩm qua sàn thương mại điện tử Postmart

Sở Công thương tỉnh Hậu Giang vừa phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị hỗ trợ quảng bá, giới thiệu sản phẩm thông qua sàn thương mại điện tử và hỗ trợ kết nối trực tiếp, trực tuyến với các khách hàng tiềm năng khách hàng thân thiết trong năm 2022.

HU22.jpg

Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh và trực tuyến kết nối với Sở Công thương các tỉnh Kiên Giang, Cần Thơ, với sự tham gia của hơn 20 cơ sở, doanh nghiệp, hợp tác xã, đại diện các sàn thương mại điện tử. Đây là nỗ lực tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất kinh doanh tham gia quảng bá, giới thiệu sản phẩm thông qua sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Việc kinh doanh qua sàn thương mại điện tử, doanh nghiệp phân phối trực tiếp sản phẩm đến khách hàng, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm nhanh và giúp người dân nâng cao giá trị sản phẩm. Tại hội nghị, nhằm cụ thể hóa nỗ lực hợp tác giao thương, xúc tiến thương mại và hợp tác lâu dài, hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của Hậu Giang trên các sàn, Sở Công thương và các cơ sở, doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đã ký biên bản ghi nhớ với sàn thương mại điện tử Postmart của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.