Quảng Nam: Tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ chuyển đổi số

Chiều 13/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì cuộc họp nghe báo cáo công tác chuyển đổi số (CĐS) năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

a309d082-acfc-4027-9191-069caba43670-1650868250488629193107-1650869839929581501658.jpeg

Năm 2022, công tác CĐS trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả quan trọng, tạo nền tảng để triển khai thực hiện công cuộc CĐS của tỉnh trong giai đoạn tiếp theo. Nhận thức của các cấp, các ngành và người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về chuyển đổi số được nâng lên rõ rệt. 

Đến nay, 18/18 huyện, thị xã, thành phố đã kiện toàn ban chỉ đạo về CĐS cấp huyện; toàn tỉnh đã thành lập 843 tổ công nghệ cộng đồng cấp thôn, 31 tổ công nghệ cộng đồng cấp xã, 2 tổ công nghệ cộng đồng cấp huyện với hơn 3.600 người tham gia.

Tính đến hết tháng 10/2022, toàn tỉnh phát triển được 2.100 trạm BTS, đường truyền cáp quang đã kéo đến 100% cấp xã, 96,5% cấp thôn; sóng thông tin di động 3G, 4G đã phủ sóng 100% cấp xã, 97,5% cấp thôn; 55% nhà văn hóa thôn có wifi.

Các địa phương tập trung triển khai nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin như mạng LAN, hệ thống máy tính, hội nghị truyền hình để phục vụ cho việc triển khai CĐS. Đến nay, hệ thống hội nghị truyền hình của tỉnh hiện có 8/20 điểm cầu sở, ban, ngành, 18/18 điểm cầu cấp huyện, 235/241 xã, phường, thị trấn.

Bên cạnh những kết quả về hạ tầng, công tác CĐS vẫn còn một số hạn chế. Đó là việc kết nối chia sẻ dữ liệu dùng chung giữa các bộ, ngành trung ương và địa phương còn hạn chế. Đến nay, kho dữ liệu dùng tập trung của tỉnh chưa hoàn thành; chưa kết nối, liên thông giữa các phần mềm quản lý chuyên ngành, dữ liệu dùng chung giữa các tổ chức. 

Một số ứng dụng dùng chung như Qoffice, dịch vụ công còn gặp nhiều sự cố hệ thống làm ảnh hưởng đến chất lượng công việc...

Sau khi nghe ý kiến đại diện các sở, ban ngành tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đề nghị Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến để tham mưu ban hành đầy đủ nội dung trong thông báo kết luận cuộc họp.

Về kế hoạch CĐS năm 2023, ông Bửu đề nghị tăng cường tuyên truyền sâu rộng hơn về CĐS, lấy kết quả CĐS cụ thể từ người dân để tuyên truyền. Tiếp tục hoàn thiện hạ tầng số, phủ sóng và đường truyền internet đến vùng sâu, vùng xa. 

Đồng thời, tập trung số hóa và xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành; tăng cường đào tạo, nâng cao kỹ năng số cho cán bộ, người dân bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến; tiếp tục hoàn thiện bản đồ thể chế phục vụ giám sát, chỉ đạo công tác cải cách hành chính, CĐS.

Sở TT-TT phối hợp với các đơn vị đẩy nhanh thẩm định và giải ngân các dự án về công nghệ thông tin, CĐS. Tổ chức họp với các đơn vị thường xuyên (1 lần/tháng) để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện. Ngoài ra, Sở TT-TT cần sớm tổ chức họp các doanh nghiệp hỗ trợ CĐS cho người để tìm giải pháp thúc đẩy CĐS hiệu quả... 

Nguồn: Báo Quảng Nam