Bộ TT&TT tăng cường hoạt động quản lý bưu chính tại địa phương

Sáng ngày 15/12/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức hội nghị về: "Quản lý nhà nước về bưu chính tại địa phương". Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng đã chủ trì hội nghị. Tham dự có đại diện Lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc Bộ TT&TT, các doanh nghiệp trong lĩnh vực bưu chính, các sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thông qua truyền hình trực tuyến.

bc1_1.jpg

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Một số kết quả nổi bật

Đại diện Vụ Bưu chính cho biết, năm 2022, tổng số tài khoản hoạt động trên 2 sàn thương mại điện tử voso.vn, Postmart là 7.825.050, tăng 7,5 lần, tổng số giao dịch lên sàn thương mại điện tử là 1.361.339, tăng 18 lần so với năm 2021. Tổng số sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử năm 2022 là 8.209, tăng 1,9 lần. Tổng giá trị giao dịch trên sàn thương mại điện tử là 330.722 tỷ đồng (tăng 1,6 lần, ước tính 207.483 tỷ so với lũy kế năm 2021 123.239 tỷ đồng...

Năm 2022, về triển khai nội dung giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích (BCCI) đảm nhận một số công việc theo Quyết định số 468/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) đã có 06/63 tỉnh, thành phố ban hành Đề án sau khi có văn bản số 1786 của Bộ TT&TT gồm các tỉnh: Quảng Nam, Hà Giang, Quảng Ngãi, Đồng Tháp, Yên Bái, và Hà Nam; 40 tỉnh, TP triển khai việc bố trí nhân viên bưu điện thực hiện hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC thay cho cán bộ, công chức tại Bộ phận một cửa (BPMC); bố trí trụ sở của bộ phận một cửa tại bưu điện và đầu tư các trang thiết bị cho BPMC; luân chuyển hồ sơ, kết quả giữa bộ phận một cửa các cấp.

Về tình hình cấp giấy phép bưu chính (GPBC), từ 01/01 - 08/12/2022, Bộ TT&TT cấp mới GPBC/xác nhận thông báo (XNTB) cho 96 DN bưu chính; rà soát DN bưu chính tạm ngừng/ngừng/nộp lại GPBC/XNTB là 70 doanh nghiệp; lũy kế có 754 doanh nghiệp bưu chính (chưa tính Sở TT&TT cấp trong năm 2022). Trong thời gian tới, Vụ Bưu chính cho biết sẽ rà soát tình trạng hoạt động của các doanh nghiệp bưu chính xem còn hoạt động hay không; đôn đốc, nhắc nhở các doanh nghiệp bưu chính thực hiện các quy định của pháp luật về bưu chính và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định.

Ngoài ra, Vụ Bưu chính cũng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp bưu chính; xây dựng cơ sở dữ liệu doanh nghiêp bưu chính và ứng dụng công nghệ số trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của DN sau cấp phép; tăng số cuộc thanh tra, kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp bưu chính; xử phạt nghiêm (tước quyền, thu hồi giấy phép) các doanh nghiệp cố tình vi phạm hoặc tái phạm theo quy định; xây dựng cơ chế hợp tác liên ngành với Bộ Công an, Bộ Công Thương (quản lý thị trường), Bộ Giao thông Vận tải để nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát, xử lý các doanh nghiệp vận chuyển hàng lậu, hàng cấm…

Tại hội nghị, đại diện các Sở TT&TT một số tỉnh, thành phố cũng báo cáo về những kết quả đã đạt được, cũng như chia sẻ kinh nghiệm quản lý nhà nước về bưu chính tại địa phương mình.

Năm 2023 là năm dữ liệu trong lĩnh vực bưu chính

Phát biểu tại  hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng đánh giá cao nỗ lực của Vụ Bưu chính và các Cục Vụ thuộc Bộ, đặc biệt là sự tham gia tích cực của 63 Sở TT&TT cả nước, trong những ngày tháng cuối năm 2022 đã phối hợp tổ chức hội nghị tổng kết công tác QLNN về Bưu chính.

Thông qua hội nghị này, chúng ta sẽ cùng nhìn nhận lại, đánh giá và chia sẻ những kết quả đạt được của lĩnh vực bưu chính trong năm vừa qua, đồng thời, cùng trao đổi, chia sẻ để tất cả cùng có sự hợp tác, tận dụng và khai thác tối đa lợi ích từ sự phát triển nhanh chóng của lĩnh vực bưu chính. Thứ trưởng nhân mạnh.

Chỉ đạo về các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng cho biết, lĩnh vực Bưu chính tập trung các nhóm nội dung lớn. Đầu tiên là về triển khai quyết định số 468/QĐ-TTg để phục vụ cho người dân làm, tiếp cận và xử lý các TTHC công dễ dàng hơn. Thứ trưởng chỉ đạo Cục Chuyển đổi số Quốc gia, các Sở TT&TT tham gia vào việc triển khai quyết định này để nắm được và cùng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến phục vụ người dân; Tham mưu cho UBND các tỉnh, thành phố để triển khai nội dung này, xây dựng đề án hoặc kế hoạch triển khai trình UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành để triển khai.

Về công tác cấp phép doanh nghiệp bưu chính, Thứ trưởng đề nghị các Sở TT&TT trong năm 2023 cần tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp tại địa phương trong việc thực hiện nhượng quyền thương mại, đồng thời, quan tâm hơn đến lĩnh vực bưu chính, bố trí nhân sự, hỗ trợ, đảm nhận công tác cấp GPBC/XNTB. Đồng thời, tăng cường giám sát kiểm tra, thanh tra và kịp thời thông tin về kết quả về cho Vụ Bưu chính, cũng như Thanh tra Bộ TT&TT.

Về phát triển nền tảng thương mại điện tử, kinh tế số nông nghiệp nông thôn, Thứ trưởng đề nghị Vụ Bưu chính hướng dẫn các doanh nghiệp lồng ghép phát triển các dịch vụ nền tảng thương mại điện tử, phát triển kinh tế số nông nghiệp nông thôn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, chương trình người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

Về định hướng phát triển Bưu chính năm 2023 và đến năm 2025, Thứ trưởng cho biết năm 2023, Bộ TT&TT lấy chủ đề là năm dữ liệu nên lĩnh vực Bưu chính cũng thống nhất năm 2023 là năm dữ liệu trong lĩnh vực bưu chính.

Thứ trưởng giao Vụ Bưu chính chủ động triển khai Quyết định số 654/QĐ-TTg ngày 30/5/2022 và các doanh nghiệp bưu chính chủ lực cần bố trí về con người, tài chính để thực hiện nhiệm vụ được giao và các Sở TT&TT đồng hành cùng Bộ trong việc nghiên cứu, thực thi chính sách tại địa phương để đáp ứng sự phát triển của lĩnh vực./.