Thái Nguyên có 324 doanh nghiệp công nghệ số

Năm 2022, Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh được các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị quan tâm đẩy mạnh thực hiện và đạt được nhiều kết quả trên cả 3 trụ cột: Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

1IOC8-8-2022.jpg 

Hiện nay, Thái Nguyên có 324 doanh nghiệp công nghệ số. Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Thái Nguyên được tích hợp trên nền tảng C-ThaiNguyen đạt trên 5 triệu lượt truy cập với hơn 2.200 sản phẩm (trong đó có 129 sản phẩm OCOP của tỉnh). Tổng doanh thu kinh tế số năm 2022 trên địa bàn tỉnh ước tính khoảng 26 tỷ USD.

Sở Thông tin và Truyền thông đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tiếp tục phát triển ứng dụng C-ThaiNguyen, tính đến ngày 25-10-2022 đã có 242.800 lượt tải, 71.968 người đăng ký tài khoản; ứng dụng Thái Nguyên ID đạt 72.248 lượt cài đặt.

Tỉnh đã xây dựng và vận hành hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến từ Trung ương đến 178 xã, phường, thị trấn. Các hệ thống thông tin, nền tảng số dùng chung được phát triển và khai thác hiệu quả; 100% sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và 178 xã, phường, thị trấn đã xây dựng, duy trì và vận hành hiệu quả cổng/trang thông tin điện tử.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Các hoạt động thúc đẩy kinh tế số và xã hội số tiếp tục được quan tâm như: Triển khai thanh toán trực tuyến, hỗ trợ giới thiệu, trao đổi, mua bán nông sản trên các sàn thương mại điện tử.

Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, được triển khai tích cực…

Nguồn: Báo Thái Nguyên