Bộ TT&TT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025

Sáng ngày 01/12/2022, tại Hà Nội, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị hướng dẫn thực hiện các nội dung thành phần về thông tin và truyền thông trong các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025. Hội nghị được thực hiện theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Tài liệu Hội nghị, tải về tại đây.

2022121-u2.jpg

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Đức Long phát biểu khai mạc hội nghị

Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia  giai đoạn 2021 - 2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các quyết định phê duyệt 03 Chương trình mục tiêu quốc gia: Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (giai đoạn 1: 2021 - 2025); Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các quyết định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương đối với từng Chương trình.

Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ TT&TT đã ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện các nội dung, dự án thành phần về thông tin và truyền thông, Bộ Tài chính cũng đã ban hành các Thông tướng dẫn quản lý, sử dụng nguồn vốn sự nghiệp của các Chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó có quy định về quản lý tài chính thực hiện các nội dung về thông tin và truyền thông. 

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Đức Long cho biết, Quốc hội khóa XV, tại kỳ họp thứ 4 đã thông qua Nghị quyết số 69/2022/QH15 ngày 11 tháng 11 năm 2022 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Tại Nghị Quyết này, Quốc hội đã “cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư và sự nghiệp của ngân sách trung ương trong nước năm 2022 (bao gồm cả kế hoạch năm 2021 đã được kéo dài sang năm 2022) của 03 Chương trình mục tiêu quốc gia đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân bổ tại Nghị quyết số 517/NQ- UBTVQH15 ngày 22 tháng 5 năm 2022 chưa giải ngân đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023”. Đây là cơ sở pháp lý về nguồn lực để chuẩn bị thực hiện trong năm 2023 các nội dung về thông tin và truyền thông trong các Chương trình mục tiêu quốc gia .

Thứ trưởng Phạm Đức Long cũng nhấn mạnh, Bộ TT&TT luôn nhận thức rõ việc quản lý thực hiện nội dung, dự án thành phần về thông tin và truyền thông trong các Chương trình mục tiêu quốc gia là nhiệm vụ rất quan trọng, đặc biệt là ở các địa phương. Đến nay, Bộ TT&TT đã cơ bản hoàn thành việc ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Bộ TT&TT sẽ tiếp tục các công tác triển khai thực hiện ở các cấp, các ngành phải đảm bảo đúng các quy định, hướng dẫn của Bộ và các văn bản do các cơ quan liên quan ban hành. Để các Bộ, cơ quan Trung ương, các địa phương chủ động xây dựng phương án, kế hoạch thực hiện năm 2023.

Thứ trưởng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, chia sẻ về hệ thống hóa các quy định và hướng dẫn của Bộ TT&TT và của các cơ quan liên quan để thực hiện theo quy định; Tình hình thực hiện, những khó khăn, vướng mắc và giải pháp xử lý cũng như công tác triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về thông tn và Truyền thông trong các Chương trình mục tiêu quốc gia trong năm 2023...

u2_6.jpg

Toàn cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự Hội nghị đã nghe đại diện Vụ Kế hoạch tài chính trình bày các báo cáo chuyên đề: Hướng dẫn thực hiện tiêu chí Thông tin và Truyền thông trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; Hướng dẫn thực hiện các nội dung thành phần về thông tin và truyền thông trong Chương trình mục tiêu quốc gia  xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; Hướng dẫn thực hiện dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc CTMTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Tiểu dự án 10.1 và 10.2 thuộc CTMTQG PTKTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025./.