Chicago đẩy mạnh chương trình số hóa nhằm phát triển thành phố thông minh hơn

Thành phố (TP) Chicago (Mỹ) có kế hoạch đẩy mạnh chương trình hiện đại hóa công nghệ nhằm cải thiện việc cung cấp các dịch vụ công một cách hiệu quả hơn.

 Theo đó, cách tiếp cận công nghệ mới của Chicago sẽ cải thiện các dịch vụ của TP, tăng tính minh bạch, đảm bảo tính công bằng và mở rộng khả năng tiếp cận cho người dân bằng cách giảm chi phí và gánh nặng trong việc nhận các dịch vụ và phúc lợi của TP; tái cấu trúc các quy trình kinh doanh đã lỗi thời và áp dụng các công nghệ mới để đảm bảo sự hợp tác cũng như tạo đòn bẩy thay đổi cho chính quyền TP.

Cùng với đó, chương trình cho phép các dịch vụ công dễ dàng tiếp cận và dễ sử dụng hơn bằng các hình thức kỹ thuật số.

Ngoài ra, chương trình cũng cải thiện tính toàn vẹn của dữ liệu để người dân có thể sử dụng dữ liệu một cách rộng rãi và minh bạch. Đồng thời, giảm gánh nặng cho các sở, ban, ngành của TP, cho phép họ dành nhiều nguồn lực hơn trong việc cung cấp dịch vụ cho người dân thay vì duy trì các hệ thống lỗi thời.

Hiện tại, các cơ quan, ban, ngành của TP đang phải đối mặt với những thách thức lớn do các hệ thống sử dụng quá nhiều giấy tờ, dữ liệu phân mảnh và hệ thống cũ kỹ. Do đó, việc đẩy mạnh chương trình hiện đại hóa công nghệ là yêu cầu tất yếu để xây dựng một thành phố hiện đại hơn, thông minh hơn.

20221107-pg11.jpg

Để giám sát chương trình này, Thị trưởng TP. Chicago Lightfoot đã bổ nhiệm một giám đốc thông tin (CIO) và giám đốc công nghệ (CTO) mới. Theo đó, CTO sẽ chịu trách nhiệm phát triển chính sách và đảm bảo chiến lược công nghệ của TP thực hiện đúng các mục tiêu về công bằng và cung cấp dịch vụ tốt hơn. Trong khi đó, CIO chịu trách nhiệm quản lý Văn phòng Đổi mới và Công nghệ của TP. Dưới sự lãnh đạo của CIO, Chicago sẽ triển khai các công nghệ giúp TP hoạt động hiệu quả hơn; đồng thời, cũng xây dựng các công cụ nhằm thúc đẩy sự hợp tác giữa các bộ phận để có thể cung cấp các dịch vụ tốt hơn.

TP cũng có kế hoạch chuyển đổi các doanh nghiệp bằng cách hiện đại hóa các hệ thống, quy trình và dịch vụ kế thừa cho người dùng. Với lộ trình này, kế hoạch sẽ giúp các doanh nghiệp tại Chicago đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang các phương pháp kinh doanh thân thiện với người dùng, hỗ trợ các dịch vụ trên thiết bị di động và các thiết bị hiện đại hơn, dễ sử dụng và dễ tiếp cận hơn cho tất cả mọi người.

Ngoài ra, TP đang đẩy mạnh chương trình hiện đại hóa công nghệ với một trung tâm giải pháp và đổi mới nhằm thu hút những ý tưởng đóng góp từ nhân viên cũng như người dân. Trung tâm sẽ cho phép các bên liên quan khác nhau cùng hợp tác để triển khai giải pháp một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Một phần quan trọng khác trong chiến lược công nghệ của TP là dịch vụ số Chicago (Chicago Digital Service) gọi tắt là Chicago Digital.

Được lãnh đạo bởi CTO của TP, Chicago Digital là một tập hợp các nhân viên tập trung vào công nghệ, những người làm việc về quản lý sản phẩm, dữ liệu, kỹ thuật phần mềm và bảo mật… áp dụng các nguyên tắc của Chicago Digital vào công việc của họ.

Nhấn mạnh về vai trò của việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong hoạt động cũng như cung cấp dịch vụ cho người dân, Thị trưởng TP. Chicago Lori Lightfoot cho biết: "Chúng ta đã thấy với các sáng kiến như Chicago Connected, công nghệ khi được sử dụng đúng cách sẽ có sức mạnh to lớn để nâng cao mức độ đáp ứng cho người dân trong tất cả các cộng đồng".

Sáng kiến Chicago Connected, ra mắt vào tháng 6/2020, cung cấp dịch vụ Internet tốc độ cao, miễn phí cho các học sinh đủ điều kiện của Trường Công lập Chicago (CPS) và gia đình của họ. Chicago Connected đã cung cấp băng thông rộng tốc độ cao cho hơn 40.000 hộ gia đình có nhu cầu, đại diện cho khoảng 64.000 học sinh trường công lập Chicago. Dự kiến, khi được triển khai mở rộng, con số này có thể lên tới 228.000 học sinh, sinh viên vào năm 2024./.