Hội Nông dân An Giang đưa 137 sản phẩm nông sản lên sàn thương mại điện tử

Trước tình hình sản xuất của nông dân gặp nhiều khó khăn do giá vật tư nông nghiệp tăng cao, các cấp Hội Nông dân An Giang đã đẩy mạnh các hoạt động thiết thực hỗ trợ nông dân về vốn, khoa học kỹ thuật, xây dựng các mô hình liên kết với doanh nghiệp, đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử...

u5_4.jpg

Hội Nông dân An Giang tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ nông dân

Ông Nguyễn Văn Nhiên – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang cho biết: 6 tháng đầu năm 2022, sau ảnh hưởng của dịch Covid-19, tình hình sản xuất của nông dân gặp nhiều khó khăn do giá vật tư nông nghiệp tăng cao. Trong khi đó, thị trường đầu ra của nông sản chưa ổn định.

Trước tình hình đó, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh An Giang đã phối hợp cùng ngành nông nghiệp tích cực vận động nông dân mạnh dạn áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, đổi mới quy trình canh tác để gia tăng lợi nhuận, giảm thiểu chi phí sản xuất.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân đẩy mạnh triển khai các mô hình liên kết với các công ty, doanh nghiệp để bao tiêu đầu ra nông sản và hỗ trợ vật tư sản xuất cho nông dân.

Để nông dân có điều kiện phát triển sản xuất, Hội Nông dân các cấp đã đẩy mạnh giải ngân vốn vay, với tổng nguồn Quỹ Hỗ trợ đạt hơn 37,7 tỷ đồng. Trong đó, vốn Trung ương ủy thác 10,37 tỷ đồng, vốn cấp tỉnh 6,97 tỷ đồng và nguồn vốn cấp huyện, xã 20,43 tỷ đồng.

Ngoài ra, Hội Nông dân tỉnh còn hỗ trợ trợ xây mới 2 nhà trồng dưa lưới và phối hợp với các doanh nghiệp cung ứng 90 tấn giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho nông dân TP. Châu Đốc và huyện Tịnh Biên, với tổng trị giá 11,74 tỷ đồng.

Thực hiện mục tiêu hỗ trợ đầu ra cho nông sản, hội nông dân các cấp đã vận động nông dân các địa phương tham gia ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với các công ty, doanh nghiệp về sản xuất lúa rải vụ 1-2-3, lúa Nhật và lúa thương phẩm và các loại nông sản, như: Xoài, đậu nành rau... với tổng diện tích thực hiện hơn 61.429ha.

Đặc biệt để nông dân chuyển đổi số, Hội Nông dân tỉnh An Giang và Bưu điện tỉnh đã phối hợp đưa 137 sản phẩm lên sàn thương mại điện tử (Postmart.vn).

Ngoài ra, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã tham gia đào tạo nghề cho lao động nông thôn, vận động nông dân cùng nhau sản xuất lúa thích ứng với biến đổi khí hậu, canh tác lúa theo chương trình "1 phải, 5 giảm", "3 giảm, 3 tăng" và Dự án chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững ĐBSCL (WB9).

Đẩy mạnh các mô hình nông dân liên kết doanh nghiệp

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang Nguyễn Văn Nhiên cho biết: Trong 6 tháng đầu năm, các cấp Hội đã nỗ lực phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu thi đua; đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua thực hiện đạt và vượt 3/14 chỉ tiêu, 5/14 chỉ tiêu đạt từ 66% – 94 %.

Thời gian  tới, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh An Giang quyết tâm tổ chức thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu mà Nghị quyết Hội nghị đề ra trong 6 tháng cuối năm 2022, vì đây là năm có nhiều ý nghĩa quan trọng như chào mừng 190 năm thành lập tỉnh An Giang; chuẩn bị Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018-2023.

Cụ thể, các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về thực hiện chương trình hành động của Ban Chấp hành Hội Nông dân Việt Nam và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII (nhiệm kỳ 2018-2023).

Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp (nhiệm kỳ 2023-2028); xây dựng và triển khai kế hoạch, hướng dẫn về nội dung, quy trình công tác nhân sự Đại hội Hội Nông dân các cấp.

Tập trung tổ chức Đại hội tuyên dương nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi cấp tỉnh lần thứ XIX, giai đoạn 2019 - 2022 và cử đoàn đại biểu tham dự Hội nghị biểu dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ V, giai đoạn 2017 - 2022 tại Thủ đô Hà Nội. Tiến hành sơ kết Nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về nâng cao chất lượng phong trào nông dân SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016-2020.

Đồng thời, các cấp Hội tiếp tục thực hiện công tác hỗ trợ nông dân, hội nông dân các cấp sẽ phối hợp với Công ty TNHH Nano Tech trình diễn phân bón và tổ chức hội thảo đánh giá, cung ứng sản phẩm cho các hộ có nhu cầu. Tiếp tục phối hợp với Công ty MIF (Tập đoàn Sao Mai) giới thiệu xuất khẩu lao động nông thôn.

Nỗ lực thực hiện chương trình phối hợp với Viettel An Giang và Bưu điện tỉnh hỗ trợ đưa sản phẩm nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử... nhằm giúp nông dân An Giang từng bước phục hồi sản xuất sau đại dịch, tiếp cận cách thức làm ăn mới để nâng cao thu nhập và ổn định đời sống.