Đồng Nai tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành kế hoạch số 216 ngày 12-10-2022 về Tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh.

20221102-m10.jpeg

Ảnh minh họa

Đến nay dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát tốt, số ca mắc bệnh giảm mạnh. Lãnh đạo tỉnh đề nghị các địa phương tiếp tục chủ động đánh giá, phân loại cấp độ dịch theo quy mô cấp xã, huyện. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đánh giá, phân loại cấp độ dịch theo quy mô cấp tỉnh 2 tuần/lần theo hướng dẫn của Bộ Y tế và UBND tỉnh.

UBND cấp xã tự đánh giá và xác định cấp độ dịch của địa phương, gửi kết quả đánh giá về Trung tâm y tế huyện, thành phố để trình UBND huyện, thành phố và Sở Y tế.

Dựa vào kết quả đánh giá cấp độ dịch, các địa phương thực hiện các biện pháp hành chính và kinh tế - xã hội phù hợp.

Về biện pháp y tế, tiếp tục quán triệt các quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là kiên quyết, kiên trì, kiên định kiểm soát dịch bệnh có hiệu quả để góp phần thúc đẩy phục hồi nhanh và phát triển bền vững kinh tế - xã hội; đặt tính mạng, sức khỏe của người dân lên trên hết, trước hết; phòng bệnh hơn chữa bệnh, phòng bệnh từ sớm, từ xa, từ cơ sở; đẩy mạnh tiêm ngừa vaccine phòng Covid-19…/.