UBND tỉnh An Giang chỉ đạo tăng cường tiêm ngừa vaccine phòng dịch COVID-19

Chiều 1/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước ký Công văn 1272/UBND-KGVX chỉ đạo tiếp tục việc tăng cường tiêm ngừa vaccine phòng dịch COVID-19.

20221102-m09.jpg

Ảnh minh họa

Cụ thể, UBND tỉnh An Giang yêu cầu Sở Y tế chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND huyện, thị xã, thành phố đẩy nhanh hơn nữa việc tiêm chủng vaccine phòng dịch COVID-19 cho các nhóm đối tượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Giao Sở Y tế phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị liên quan đẩy mạnh tiêm chủng vaccine phòng dịch COVID-19 đủ các mũi cho trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi.

Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục truyền thông, vận động người dân tham gia tiêm chủng vaccine phòng dịch COVID-19 kịp thời, đầy đủ. Đặc biệt, truyền thông tiêm mũi 3 cho người từ 12 tuổi trở lên, tiêm mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao và tiêm đủ 2 mũi cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.