Tuyên Quang phấn đấu đến năm 2025 xếp hạng khá về chuyển đổi số

Chiều 10/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 với chủ đề “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”.

img-20220407102746.jpg

Tuyên Quang quyết tâm chuyển đổi số

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước hoàn toàn dưới dạng điện tử đạt 99%. Tỷ lệ ký số trên phần mềm quản lý văn bản của tỉnh đạt gần 96,5%. Đã kết nối 681 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 với cổng dịch vụ công quốc gia; tỷ lệ hồ sơ thực hiện dịch vụ công mức 3 và 4 đạt hơn 85%. Hiện nay, có khoảng 59.698 tài khoản Mobile Money đang hoạt động trên địa bàn. Sàn Thương mại điện tử của tỉnh có 890 doanh nghiệp đăng ký với 2.447 sản phẩm.

Tỉnh Tuyên Quang đã đẩy mạnh việc thanh toán không dùng tiền mặt đối với đối với lĩnh vực y tế, giáo dục. Từng bước triển khai mô hình chợ 4.0 tại một số chợ trên địa bàn thành phố Tuyên Quang, bước đầu đã có những kết quả khả quan. Với việc thực hiện các giao dịch điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt; sử dụng dịch vụ công trực tuyến, các ứng dụng phòng chống dịch bệnh Covid-19, thẻ bảo hiểm y tế điện tử... người dân Tuyên Quang đã dần thay đổi nhận thức về chuyển đổi số, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm công nghệ mới.

Bên cạnh đó, còn một số khó khăn như các cơ quan không có cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin mà thực hiện phụ trách, kiêm nhiệm nên việc triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng chính quyền số chưa kịp thời. Ở một số xã vùng sâu vùng xa, hệ thống hạ tầng phục vụ chuyển đổi số như: Điện lưới, sóng điện thoại, điện thoại thông minh, máy tính... chưa đầy đủ, tỷ lệ người dân có điện thoại thông minh còn ít. Nguồn nhân lực có kiến thức về công nghệ thông tin ở cấp xã chưa đáp ứng yêu cầu, kỹ năng ứng dụng công nghệ số của đại bộ phận người dân còn thấp….

Tại hội nghị, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ phát động và ký giao ước thi đua Chuyển đổi số trên toàn tỉnh. Phấn đấu đến năm 2025 xếp hạng khá, đến năm 2030 là tỉnh nằm trong nhóm dẫn đầu về chuyển đổi số tại khu vực miền núi phía bắc.

Nguồn: theo nhandan.vn