Phong Thổ: Đưa sản phẩm nông nghiệp lên sàn Postmart.vn

Ngày 12/5, Trung tâm Hỗ trợ nông dân HND tỉnh Lai Châu phối hợp với Bưu điện tỉnh và Hội Nông dân, Bưu điện huyện Phong Thổ tổ chức Hội nghị triển khai đưa sản phẩm nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử Postmart.vn thúc đẩy kinh tế số nông nghiệp, nông thôn.

2310h7.jpg

Hội nghị triển khai "đưa sản phẩm nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử Postmart.vn thúc đẩy kinh tế số nông nghiệp, nông thôn" được tổ chức theo kế hoạch số 228-KH/HNDT, ngày 29/4/2022 của Hội Nông dân tỉnh Lai Châu về Tổ chức tập huấn kỹ năng thu thập thông tin, đăng ký và sử dụng sàn giao dịch thương mại điện tử Postmart.vn cho cán bộ Hội và chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh năm 2022.

Tham gia Hội nghị có hơn 30 đại biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân các xã, thị trấn và chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh các sản phẩm nông sản tiêu biểu của huyện Phong Thổ.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe giới thiệu tổng quan về Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VietNam Post); Quyết định 1034/BTTTT ngày 21/7/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn; sàn thương mại điện tử Postmart.vn.
 
Đồng thời, các đại biểu được trang bị kỹ năng cơ bản về thu thập thông tin; thành thạo kỹ năng đăng ký và sử dụng sàn giao dịch điện tử Postmart.vn, qua đó, góp phần thực hiện tốt mục tiêu "thu thập thông tin tối thiểu 60.000 hộ sản xuất nông nghiệp, cập nhật, giới thiệu và bán sản phẩm trên sàn giao dịch thương mại điện tử" theo kế hoạch số 215-KH/HNDT-BĐT, ngày 28/3/2022.
 
Các đại biểu được hướng dẫn đăng ký và sử dụng sàn giao dịch điện tử postmart.vn. (Ảnh: HND tỉnh Lai Châu)
Được biết, Phong Thổ là huyện thứ 2 (sau huyện Mường Tè) được Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức Hội nghị này. Theo kế hoạch, từ ngày 13/5 đến ngày 13/6/2022, 2 đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với 6 huyện, thành phố còn lại để tổ chức triển khai, hướng dẫn đưa sản phẩm nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử Postmart.vn.