Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi thư chúc mừng 70 năm ngày Truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống của Ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam (10/10/1952 - 10/10/2022), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi Thư chúc mừng tới toàn thể các thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động làm công tác xuất bản, in và phát hành sách.

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống của Ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam (10/10/1952 - 10/10/2022), tôi thân ái gửi tới toàn thể các thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động làm công tác xuất bản, in và phát hành sách những tình cảm thân thiết, lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

Như chúng ta đều biết, cách đây 70 năm, ngày 10/10/1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 122/SL quyết định thành lập Nhà in Quốc gia với nhiệm vụ thống nhất tổ chức và quản lý nhà in Chính phủ, đánh dấu bước phát triển mới của Ngành Xuất bản, In và Phát hành sách cách mạng nước ta, và từ đó, ngày 10/10 hằng năm đã trở thành Ngày truyền thống của Ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam.

Trong suốt 70 năm qua, các thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động làm công tác xuất bản, in và phát hành sách đã luôn luôn đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận văn hóa - tư tưởng, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ghi nhận những đóng góp quan trọng của Ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam, Đảng và Nhà nước ta đã tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Nhân dịp này, tôi xin thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tựu rất đáng tự hào của các thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động Ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam trong 70 năm qua.

Càng tự hào về truyền thống vẻ vang của Ngành Xuất bản, In và Phát hành sách, chúng ta càng thấy hết vinh dự và trách nhiệm lớn lao của Ngành trong thời kỳ mới. Đảng, Nhà nước và đông đảo bạn đọc tin tưởng và mong rằng, Ngành Xuất bản, In và Phát hành sách tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, luôn luôn giữ vững định hướng chính trị, tư tưởng, bảo đảm hài hòa giữa nhiệm vụ chính trị và sản xuất kinh doanh, phục hồi và phát triển mạnh mẽ văn hóa đọc; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác xuất bản, in và phát hành sách có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, chuyên môn, nghiệp vụ giỏi, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển và hội nhập quốc tế sâu rộng, góp phần khẳng định vị thế, vai trò là một trong những hoạt động tư tưởng sắc bén của Đảng, Nhà nước và Nhân dân; là một bộ phận quan trọng của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Với tình cảm thân thiết và lòng tin tưởng, tôi xin chúc đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động Ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam dồi dào sức khỏe, không ngừng nỗ lực, phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, có nhiều niềm vui và hạnh phúc.

Chào thân ái và thắng lợi!

Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam