INFOGRAPHIC: Doanh thu dịch vụ viễn thông đang trên đà tăng trưởng

Theo đánh giá phát triển lĩnh vực viễn thông cho thấy, tốc độ tăng trưởng của lĩnh vực viễn thông đang trên đà tăng trưởng. Theo các chỉ số được đánh giá, từ nay đến cuối năm 2022 sẽ đạt được mục tiêu đặt ra.

 Infor-Bộ-thông-tin-truyền-thông-02--1-.jpg