Người đứng đầu đơn vị đóng vai trò quyết định cho thành công của chuyển đổi số

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), Phó chủ tịch Uỷ ban Quốc gia về chuyển đổi số, khẳng định điều trên tại Hội nghị chuyển đổi số tỉnh Cà Mau chiều ngày 14/9/2022.

Hội nghị diễn ra bằng hình thức trực tuyến 3 cấp và kết nối với hệ thống trực tuyến của ngành giáo dục và ngành y tế. Hơn 3.400 đại biểu tại hơn 150 điểm cầu tham dự.

20220915-pg3.jpg

Chủ trì hội nghị (từ trái sang): Đồng chí Phạm Thành Ngại, Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ trưởng Bộ TT&TT, Phó chủ tịch Uỷ ban Quốc gia về chuyển đổi số; đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh.

Thực hiện chuyển đổi số ở tỉnh Cà Mau, hạ tầng mạng viễn thông được phủ rộng từ tỉnh đến cơ sở; hệ thống quản lý văn bản và điều hành đã kết nối, liên thông 3 cấp và kết nối với trung ương; 100% cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh đã triển khai cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử, phục vụ cho việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính; 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4 và kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia; các ứng dụng triển khai trên nền tảng di động phục vụ tổ chức, người dân, doanh nghiệp bước đầu được xây dựng, đưa vào vận hành, như: Ứng dụng Chính quyền điện tử tỉnh Cà Mau (CaMau-G), chữ ký số, phòng họp trực tuyến...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh, Cà Mau xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm trong thay đổi phương thức lãnh đạo của Đảng và hệ thống chính trị, động lực phát triển kinh tế - xã hội. Với quyết tâm thay đổi tư duy và hành động, Tỉnh uỷ đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về chuyển đổi số tỉnh Cà Mau đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; UBND tỉnh đã ban hành Đề án thực hiện chuyển đổi số tỉnh Cà Mau đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Đề án đặt mục tiêu, chuyển đổi số phải tận dụng tối đa sự tiến bộ, sáng tạo của công nghệ số để bức phá trong phát triển kinh tế - xã hội. Đến năm 2025, hoàn thành số hóa các lĩnh vực kinh tế - xã hội; đến năm 2030, chuyển đổi số căn bản, toàn diện hoạt động của các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội, doanh nghiệp và người dân, kinh tế số thành lợi thế cạnh tranh, chiếm 20% GRDP của tỉnh. Kinh tế số và xã hội số phát triển hài hòa, ổn định và bền vững; phấn đấu Cà Mau là một trong những tỉnh, thành phố chuyển đổi số thành công của cả nước.

Hội nghị đã triển khai những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về chuyển đổi số của tỉnh trong thực hiện chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Qua đó, huy động sự tham gia, vào cuộc của cả hệ thống chính trị để đưa chủ trương, quy định về chuyển đổi số vào cuộc sống.

Các đồng chí lãnh đạo Cục, Vụ chuyên ngành của Bộ TT&TT, doanh nghiệp, tập đoàn chia sẻ kinh nghiệm trong chuyển đổi số. Đồng thời, đại biểu tại các điểm cầu có nhiều nội dung trao đổi với Bộ trưởng Bộ TT&TT về chuẩn bị cơ sở hạ tầng cho chính quyền số; đào tạo kỹ năng cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động…

20220915-pg4.jpg

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng(bên phải)tặng quà đến Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Tiến Hải, quà gồm bức ảnh Bác Hồ làm bằng con tem và bộ sách chuyển đổi số.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ trưởng Bộ TT&TT, Phó chủ tịch Uỷ ban Quốc gia về chuyển đổi số, cho rằng, công nghệ thông tin thường mang lại giá trị cho nhà quản lý nhiều hơn, phục vụ cho nhà quản lý; còn chuyển đổi số mang lại giá trị cho người cuối cùng dùng, nên phải lấy người dùng làm trung tâm. Chuyển đổi số là chuyển từ ứng dụng công nghệ sang chuyển đổi cách làm việc, từ cách làm đơn thuần sang cách làm toàn diện, từ máy tính riêng lẻ lên điện toán đám mây, từ đầu tư sang thuê, từ sản phẩm sang dịch vụ.

Bộ trưởng khẳng định, người đứng đầu cơ quan, đơn vị đóng vai trò quyết định cho thành công của chuyển đổi số, và chuyển đổi số tạo ra khả năng sáng tạo cho từng người. Đồng thời lưu ý, các doanh nghiệp làm công nghệ thông tin phải tiếp sức cùng chính quyền thực hiện nền tảng cơ sở dữ liệu, để thúc đẩy sự phát triển của đất nước. Cà Mau cần phát triển hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ đến hộ gia đình (hiện chiếm 50,3%), vì đây là một trong những nền tảng quan trọng trong chuyển đổi số.

Tại hội nghị, Bộ trưởng cũng đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương chuyển đổi phần mềm quản lý đất đai mới cho tỉnh Cà Mau.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, lưu ý, qua hội nghị, từng cấp, từng ngành xác định những công việc phải làm gắn với chuyển đổi số, phải chọn việc mang tính chất gỡ nút thắt để làm trước.

Trên cơ sở các định hướng, gợi mở của các chuyên gia, đại biểu, Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu Ban Chỉ đạo chuyển đổi số, các cơ quan chuyên môn của tỉnh tiếp tục nghiên cứu, xác định các điểm đột phá, những công việc triển khai ngay, để chuyển đổi số của Cà Mau đi đúng hướng, đạt mục tiêu đề ra./.