TP.HCM: Phấn đấu kinh tế số đóng góp khoảng 25% GRDP vào 2025

Theo Chỉ thị số 17-CT/TU, TP.HCM có giải pháp thúc đẩy, tạo điều kiện cho nhân dân và doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số, tham gia xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số.

20220906-m07.jpg

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Thực hiện chuyển đổi số mạnh trên các lĩnh vực và thúc đẩy phát triển kinh tế số, phấn đấu đến năm 2025, kinh tế số đóng góp khoảng 25% tổng sản phẩm nội địa (GRDP) trên địa bàn thành phố.

Mục tiêu này được xác định trong Chỉ thị số 17-CT/TU về việc đẩy mạnh công tác chuyển đổi số và xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh vừa được Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị-xã hội thành phố quán triệt, nâng cao nhận thức, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, tạo lập, tích hợp và khai thác hiệu quả các dữ liệu để phục vụ công tác phòng, chống dịch, phục hồi phát triển kinh tế-xã hội và quản trị thành phố theo hướng hiện đại.

Chỉ thỉ nêu rõ Ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo từng đơn vị, cơ quan trong toàn hệ thống đề ra chương trình hành động cụ thể, định lượng thời gian thực hiện với tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, quyết tâm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thực hiện công tác chuyển đổi số và xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thành đô thị thông minh.

Mặt khác, tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trên các lĩnh vực gắn với bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trong xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Thiết kế đồng bộ, xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống tích hợp, kết nối liên thông dữ liệu, nhất là dữ liệu dân cư, quy hoạch, giao thông vận tải, y tế, giáo dục, bảo hiểm, doanh nghiệp, đất đai, nhà ở... Bảo đảm kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan Nhà nước, cung cấp các tiện ích, dịch vụ công trực tuyến nhanh chóng, thuận tiện, đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Thành phố đầu tư phát triển nguồn nhân lực trong môi trường số, trước hết là đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nghiên cứu, ban hành các quy định, chính sách hiện hành nhằm nâng cao năng lực quản lý của các cấp chính quyền theo kịp thực tiễn quá trình chuyển đổi số; bảo đảm nguồn kinh phí thực hiện, trong đó xem xét ưu tiên nguồn lực để triển khai tại thành phố Thủ Đức góp phần hình thành và phát triển Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông.

Cùng với đó, thành phố có giải pháp thúc đẩy, khuyến khích, tạo điều kiện cho nhân dân và doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số, tham gia xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số.

Thành phố khuyến khích các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp trong lĩnh vực thông tin, truyền thông, khoa học công nghệ tích cực đầu tư, tham gia vào quá trình chuyển đổi số, cung cấp dịch vụ số thiết yếu.

Chỉ thị cũng nêu rõ Đảng ủy Công an thành phố chỉ đạo Công an thành phố triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Đề án "Phát triển ứng dụng, dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030"; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cùng các cơ quan liên quan tạo lập, tích hợp và khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu, cung cấp ngày càng nhiều tiện ích nghiệp vụ ngành công an như tố giác tội phạm, phòng, chống cháy nổ, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, khai báo tạm trú, tạm vắng và cung cấp các tiện ích cho người dân như định danh, xác thực người dân, dịch vụ ngân hàng, mua sắm, thanh toán, giáo dục, y tế, di chuyển nội địa, dịch vụ tiện ích cho nhóm đối tượng yếu thế.

Các quận ủy, huyện ủy, Thành ủy Thủ Đức có văn bản chỉ đạo triển khai chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông minh trên địa bàn phù hợp với đặc điểm, tình hình địa phương, bảo đảm đồng bộ, liên thông chia sẻ dữ liệu, an toàn, an ninh thông tin và đáp ứng nhu cầu người dân và doanh nghiệp; ưu tiên bố trí kinh phí hợp lý để thực hiện và tăng cường chỉ đạo kiểm tra, giám sát vai trò người đứng đầu cấp ủy, Ủy ban Nhân dân phường, xã, thị trấn trong xây dựng kế hoạch thực hiện, chỉ đạo, điều hành công tác chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông minh trên địa bàn.

Theo các chuyên gia, một trong những giải pháp phục hồi tăng trưởng kinh tế thành phố sau đại dịch COVID-19 và tiến đến phát triển mạnh mẽ trong tương lai là đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đó là một trong những động lực tăng trưởng mới.

Theo tính toán của Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, quy mô tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) kinh tế số Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 ước đạt gần 192.000 tỷ đồng (khoảng 8,3 tỷ USD), tương đương 14,41%. Tỷ lệ này ước đạt 15% trong năm 2022.

Hiện Viện Nghiên cứu phát triển thành phố đề xuất xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm công nghệ tài chính (Fintech hub); đề xuất các chính sách thử nghiệm (sandbox) về chuyển đổi số; hoàn thiện Trung tâm hỗ trợ chuyển đổi số - DXCenter.

Chia sẻ về tiềm năng phát triển kinh tế số của Thành phố Hồ Chí Minh tại một tọa đàm mới đây, ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố cho biết việc Thành phố Hồ Chí Minh phát triển hệ sinh thái kinh tế số phụ thuộc rất nhiều yếu tố, với các mối quan hệ chặt chẽ tạo nên hệ sinh thái về kinh tế số, bao gồm dữ liệu, vốn, con người, khu vực công, khu vực tư, văn hóa số...

Thành phố đang có thuận lợi là một trong các địa phương có số dân sử dụng điện thoại thông minh cao nhất; hạ tầng mạng cáp quang, internet băng thông rộng, hạ tầng di động 3G, 4G phủ khắp 100% xã, phường, thị trấn./.