Hội thảo khoa học cấp Bộ "Đẩy mạnh chuyển đổi số để tạo bước phát triển nhanh, bền vững thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"

Sáng 9/8/2022, Thành ủy Hải Phòng phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo Khoa học “Đẩy mạnh Chuyển đổi số để tạo bước phát triển nhanh, bền vững thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Diễn đàn phát triển địa phương do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh hợp tác với các địa phương, Đại học Indiana cùng sự hỗ trợ của Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ tổ chức.

hoan2.jpg

Hải Phòng đẩy mạnh chuyển đổi số

Các đồng chí: GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ chính trị, Giám đốc Học viên chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương; Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Hải Phòng chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có đồng chí Nguyễn Huy Dũng Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, cùng đại diện các Bộ, Ban ngành Trung ương.

Về phía thành phố, dự Hội thảo có đồng chí Phạm Văn Lập, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ  Thành ủy, lãnh đạo HĐND, UBND thành phố. Cùng các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành thành phố và cán bộ, giảng viên Trường Chính trị Tô Hiệu.

Hội thảo nhằm khẳng định tính đúng đắn và cấp thiết phải triển khai thực hiện chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 của Bộ Chính trị được cụ thể hóa trong Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 26/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, từ đó nâng cao nhận thức và quyết tâm chính trị của cán bộ, lãnh đạo, quản lý các cấp trong thực hiện chuyển đổi số ở thành phố Hải Phòng, góp phần hiện thực hóa chủ trương của Đảng. Đây cũng là diễn đàn để các nhà lãnh đạo quản lý, nhà khoa học, cán bộ, giảng viên, người làm công tác thực tiễn trao đổi, làm rõ hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn về chuyển đổi số, phân tích rõ hơn những khó khăn, thuận lợi, những vấn đề đặt ra trong quá trình chuyển đổi số của thành phố Hải Phòng.

Phát biểu Khai mạc Hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định: Chuyển đổi số là xu hướng tất yếu hiện nay, là yêu cầu cấp thiết đối với mọi quốc gia, địa phương, mọi nền kinh tế và doanh nghiệp, mang lại cơ hội thay đổi chưa từng có tiền lệ để phát triển nhanh, bao trùm và bền vững. Đồng chí cũng nhấn mạnh, Chuyển đổi số giúp đẩy nhanh xây dựng một nhà nước kiến tạo và nền hành chính công hiệu quả, giảm đi thủ tục trung gian và sự phiền nhiễu để phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Theo Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Nghị quyết số 52 ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trong đó đặt trọng tâm vào quá trình Chuyển đổi số. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, vừa cấp bách vừa lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, cần đổi mới tư duy và hành động, coi đó là giải pháp đột phá để Việt Nam bứt phá trong phát triển.

Để Hội thảo mang lại hiệu quả thiết thực, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị các đại biểu cùng các nhà khoa học tập trung thảo luận, làm rõ vai trò “động lực” của chuyển đổi số đối với sự phát triển của thành phố Hải Phòng trong giai đoạn mới; đánh giá những kết quả đạt được, thuận lợi và khó khăn cũng như những điểm nghẽn trong quá trình thực hiện; đồng thời thảo luận tìm ra những giải pháp.

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Hải Phòng nhấn mạnh, Hội thảo hôm nay có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của thành phố trong thời gian tới, với đặc thù là địa phương có nền kinh tế đa ngành cần áp dụng chuyển đổi số, kết quả của Hội thảo sẽ là luận cứ khoa học và thực tiễn hữu ích cho việc tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số để tạo bước phát triển nhanh, bền vững thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Tham luận tại Hội thảo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường cho biết, Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 26/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về Chuyển đổi số đặt ra các mục tiêu lớn cho tầm nhìn 10 năm, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số chiếm 35% GRDP thành phố; năng suất lao động hàng năm tăng tối thiểu 16%; tạo ra các giá trị tăng trưởng mới từ kinh tế số…Năm 2022, được xác định là năm đặt ra nhiều thách thức lớn đối với thành phố, là năm khởi đầu cho công cuộc chuyển đổi số của thành phố tầm nhìn đến 2030.

Tại Hội thảo, lãnh đạo các Sở, ngành, quận huyện, các Trường Đại học cùng một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã tập trung trao đổi thảo luận những vấn đề chung về chuyển đổi số thành phố Hải Phòng, chuyển đổi số trong một số lĩnh vực ở thành phố Hải Phòng, việc ứng dụng công nghệ số trong cơ quan nhà nước...