Triển khai Kế hoạch hoạt động Tổ chỉ đạo triển khai công nghệ số cộng đồng tỉnh Hải Dương năm 2022

Chiều 17/5, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Hải Dương tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch hoạt động Tổ chỉ đạo triển khai công nghệ số cộng đồng tỉnh Hải Dương năm 2022 tới các thành viên Tổ chỉ đạo triển khai công nghệ số cộng đồng tỉnh Hải Dương.

20220518-m04.jpg

Các thành viên Tổ chỉ đạo triển khai công nghệ số cộng đồng tỉnh Hải Dương tham dự hội nghị

Tổ chỉ đạo triển khai công nghệ số cộng đồng tỉnh Hải Dương được thành lập theo Quyết định số 689/QĐ-UBND ngày 21/3/2022 của UBND tỉnh. Đến nay, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã cử 113 cán bộ tham gia tổ viên tổ chỉ đạo cấp tỉnh. 12/12 huyện, thị xã, thành phố đã ban hành Quyết định thành lập Tổ chỉ đạo triển khai công nghệ số cộng đồng cấp huyện với 357 thành viên tham gia. 235/235 xã, phường, thị trấn đã ban hành quyết định thành lập tổ công nghệ số cộng đồng cấp thôn/khu dân cư với 1.340 tổ và 6.891 thành viên. Ngoài ra, có 107 xã thành lập tổ chỉ đạo triển khai công nghệ số cộng đồng cấp xã với tổng số 1499 thành viên.

Tại hội nghị, Sở TT&TT đã triển khai tới các tổ viên kế hoạch hoạt động của Tổ chỉ đạo triển khai công nghệ số cộng đồng. Trong tháng 6, Sở TT&TT chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện, các doanh nghiệp công nghệ số bồi dưỡng, tập huấn Tổ Công nghệ số cộng đồng về các chủ trương, chính sách, pháp luật về chuyển đổi số; chuyển giao hướng dẫn cài đặt, sử dụng nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số như: sử dụng dịch vụ công trực tuyến, gian hàng số, sàn thương mại điện tử, thanh toán điện tử, nền tảng trợ lý ảo, sổ sức khỏe điện tử, các nền tảng công nghệ phòng chống dịch và các nội dung khác …

Tổ Công nghệ số cộng đồng sẽ thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn người dân thông tin, tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về chuyển đổi số đến các hộ gia đình, người dân trong thôn, bản, khu phố. Hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến; sử dụng các dịch vụ số và tương tác với chính quyền qua các nền tảng số được đánh giá và lựa chọn. Hướng dẫn người dân tiếp cận, cài đặt, sử dụng các dịch vụ số phục vụ cho các nhu cầu thiết yếu như y tế, giáo dục, chính sách xã hội, phòng chống dịch… thông qua các nền tảng số.

Về kinh tế số, Tổ Công nghệ số cộng đồng sẽ hướng dẫn doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người dân trên địa bàn đăng ký tham gia các sàn thương mại điện tử như “voso.vn”, “postmart.vn”,…; mở tài khoản thanh toán điện tử; hướng dẫn người dân sử dụng nền tảng số, công nghệ số để đăng ảnh, quảng bá sản phẩm, tạo gian hàng, nhận đơn, đóng gói sản phẩm và quan trọng nhất là cam kết cung cấp sản phẩm đúng chất lượng cho khách hàng; hướng dẫn ứng dụng công nghệ số trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương./.

Tổ Công nghệ số cộng đồng nhận chỉ tiêu về triển khai các nền tảng số và trực tiếp làm mẫu, bồi dưỡng, tập huấn, hướng dẫn lại cho cá nhân, hộ gia đình trong thôn, bản, tổ dân phố (ví dụ như: Mở gian hàng số, cài ứng dụng sổ sức khỏe điện tử, ứng dụng PC-COVID, ứng dụng phản ánh hiện trường, dịch vụ công, thông tin đất đai,…). Tạo nhóm mạng xã hội Việt Nam như Zalo, Mocha, Gapo… gồm tất cả các hộ gia đình/người dân trong thôn, bản, tổ dân phố để hỗ trợ, tương tác, hướng dẫn thường xuyên.

Tổ Công nghệ số cộng đồng cập nhật và gửi báo cáo định kỳ, thường xuyên qua mạng, sử dụng các nền tảng số Việt Nam kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ triển khai việc sử dụng nền tảng số, công nghệ số để chính quyền các cấp nắm bắt, chỉ đạo và xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc. Sở TT&TT sẽ trực tiếp tương tác, hướng dẫn hoạt động của Tổ Công nghệ số cộng đồng và các thành viên của Tổ, cùng chia sẻ cách làm hay, các trường hợp điển hình.