Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW, ngày 02/04/2022 của Bộ Chính trị

Sáng 22/4/2022, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 02/04/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về phương hướng phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng Sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

HN22-04.jpg

Toàn cảnh Hội nghị (Nguồn ảnh: VOV)

Chủ trị Hội nghị có các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng.

HN02-22-04.jpg

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp với trực tuyến (Nguồn ảnh: VOV)

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Hội trường Ban Chấp hành Trung ương Đảng kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu bộ, ngành và các tỉnh ủy, thành ủy liên quan.

Tại điểm cầu Trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông, đồng chí Phan Tâm, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị có liên quan tham dự Hội nghị.

HN22-04-03.jpg

Đồng chí Phan Tâm, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông.

Hội nghị nhằm tổng kết thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 20/01/2003 của Bộ Chính trị khóa IX về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2001-2020; quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 02/04/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng Sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết quan trọng này./.