Quảng Trị: Xây dựng danh mục dữ liệu chuyên ngành tích hợp lên dữ liệu hệ thống IOC

Ngày 15/4/2022, tại Trung tâm Giám sát điều hành thông minh (IOC) tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông (Sở TT&TT) đã tổ chức buổi làm việc với Sở Công Thương về các nội dung liên quan đến việc nắm bắt thông tin, định hướng và xây dựng danh mục dữ liệu chuyên ngành cần thiết tích hợp lên dữ liệu hệ thống Trung tâm IOC tỉnh.

20220419-l4.jpg

Lãnh đạo hai đơn vị chụp ảnh lưu niệm tại Trung tâm IOC tỉnh.

Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Huyền, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị đã nêu các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ Chuyển đổi số hiện nay trên địa bàn tỉnh và định hướng trong những năm tiếp theo. Đồng thời, nhấn mạnh về vai trò của Sở Công Thương về việc phát triển kinh tế số là một trong ba trụ cột quan trọng của Chuyển đổi số.

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Thái Thị Hồng Minh, Phó Giám đốc Sở Công Thương đã đánh giá cao về kết quả của Trung tâm IOC tỉnh trong năm qua, nhất là kết quả thực hiện nhiệm vụ tích hợp, chia sẻ dữ liệu của các sở, ngành nhằm cung cấp thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của cơ quan nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Bà Thái Thị Hồng Minh đề nghị các phòng, đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông về tham mưu định hướng và xây dựng danh mục dữ liệu chuyên ngành của đơn vị mình để tích hợp lên dữ liệu hệ thống IOC tỉnh. Kết thúc buổi làm việc, hai bên thống nhất tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp giữa hai đơn vị để đảm bảo quá trình xây dựng danh mục dữ liệu chuyên ngành cần thiết tích hợp lên dữ liệu hệ thống IOC tỉnh trong thời gian tới và đạt hiệu quả cao nhất.