Bộ TT&TT ban hành kế hoạch triển khai Nền tảng học trực tuyến mở đại trà phổ cập về kỹ năng số

Ngày 31/3/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 608/QĐ-BTTTT về kế hoạch triển khai nền tảng học trực tuyến mở đại trà (Massive Open Online Course - MOOCs) phổ cập về kỹ năng số.

Việc triển khai Nền tảng học trực tuyến mở đại trà là nhằm: Phổ cập kỹ năng số cho mọi đối tượng bao gồm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân nói chung, trong đó đào tạo kỹ năng số dành cho 10.000 cán bộ cấp xã theo dự án chuyển đổi số của Bộ Thông tin và Truyền thông; Phổ cập kỹ năng số nâng cao cho người dân theo hướng cá nhân hóa, đào tạo về kỹ năng, quyền và trách nhiệm công dân số; Trang bị kỹ năng sử dụng các loại hình dịch vụ công trực tuyến và các dịch vụ số thiết yếu khác trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, giao thông, du lịch, ngân hàng; cơ bản nắm được cách thức sử dụng dịch vụ khi có nhu cầu; Hình thành thói quen tiếp cận cơ hội việc làm trên môi trường số, tiếp cận các khóa học kỹ năng trực tuyến MOOC, bao gồm cả những khóa học cơ bản, góp phần nâng cao kỹ năng số của xã hội, xóa mù công nghệ số cho vùng sâu, vùng xa. 

20220414-pg2.jpg

Ảnh minh hoạ

Về tổ chức thực hiện, Quyết định giao Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty truyền thông đa phương tiện VTC chịu trách nhiệm chủ trì triển khai thực hiện Kế hoạch. 

Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông VTC NETVIET thuộc Tổng công ty truyền thông đa phương tiện VTC chịu trách nhiệm xây dựng, vận hành và phát triển nền tảng đáp ứng yêu cầu mục tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch này. Cụ thể: Thiết lập hạ tầng và hệ thống kỹ thuật: Thiết kế phiên bản APP; Phát triển trợ lý ảo AI cho nền tảng; Hoàn thiện phiên bản web, tiến hành chạy thử nghiệm, kiểm tra kỹ thuật; Cải tiến, hoàn thiện nền tảng theo nhu cầu của người sử dụng; Tham gia, phối hợp với các đơn vị được giao thực hiện xây dựng nội dung của chương trình đào tạo kỹ năng số dành cho 10.000 cán bộ cấp xã; Xây dựng hệ thống quy định, quy chế, cơ chế vận hành phát triển nền tảng; Đánh giá kết quả triển khai nền tảng, tiến hành các cải tiến, nâng cấp, bổ sung tính năng; Tổ chức tuyên truyền, phổ biến người dân sử dụng nền tảng; tiếp tục triển khai hoạt động kinh doanh, chăm sóc, phát triển khách hàng, người dùng; Xây dựng, đăng tải nội dung khóa học cơ bản chuyển đổi số, lợi ích chuyển đổi số; Phối hợp, hỗ trợ các tỉnh, thành phố thực hiện chương trình đào tạo kỹ năng số dành cho 10.000 cán bộ cấp xã trên nền tảng; Xây dựng, đề xuất các tiêu chí kỹ thuật của Nền tảng học trực tuyến mở đại trà (MOOCs) phổ cập về kỹ năng số.