Sẽ thúc đẩy chuyển đổi IPv6 cho hệ thống mạng các Bộ, ngành

Bộ TT&TT vừa có văn bản gửi các các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ về việc chuyển đổi IPv6 cho hệ thống mạng, dịch vụ CNTT của các Bộ, ngành. Theo đó, mục tiêu sẽ thực hiện toàn diện công tác chuyển đổi IPv6 trên mạng Internet Việt Nam, đảm bảo việc chuyển đổi IPv6 đồng bộ cho mạng CNTT của các Bộ, ngành, địa phương trong phát triển Chính phủ số.

2022414-u1.jpg

Sự cần thiết của việc chuyển đổi sang IPv6

Do nguồn tài nguyên địa chỉ Internet IPv4 đã hoàn toàn cạn kiệt và trước yêu cầu công nghệ của các dịch vụ mới, chất lượng cao như Internet vạn vật (IoT), 4G LTE/5G, mạng Internet toàn cầu chuyển sang thế hệ mới, sử dụng giao thức và địa chỉ IPv6.

Hiện nay, 03/05 khu vực (Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Mỹ La tinh) đã hoàn toàn cạn kiệt IPv4, chỉ cấp mới IPv6. Tại Châu Á -Thái Bình Dương, Tổ chức quản lý IP khu vực (APNIC) đã thông báo vùng IPv4 cuối cùng (để cấp hạn chế, phục vụ chuyển đổi IPv6) sẽ sử dụng hết trong 1-2 năm tới, khi đó, khu vực chuyển sang cấp mới hoàn toàn IPv6.

Trước yêu cầu quan trọng của việc chuyển đổi IPv6 để đảm bảo hoạt động của mạng Internet, phát triển hạ tầng số, Internet vạn vật (IoT), nhiều quốc gia đã ban hành và thực hiện kế hoạch chuyển đổi IPv6.

Tại kỳ họp tháng 3/2022 của Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU), trên cơ sở đề xuất của 03 khu vực (châu Á, châu Âu, châu Mỹ), ITU đã phê duyệt sửa đổi Nghị quyết số 64 (về chuyển đổi sử dụng IPv6) để thúc đẩy hơn nữa các quốc gia trên toàn cầu chuyển đổi Internet sang sử dụng IPv6.

Tại Việt Nam, Quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” đã xác định nhiệm vụ: Chuyển đổi toàn bộ mạng Internet Việt Nam sang ứng dụng địa chỉ giao thức Internet thế hệ mới (IPv6). 

Với các hoạt động thúc đẩy chuyển đổi IPv6 sớm và đúng hướng của Bộ Thông tin và Truyền thông, tính đến hết năm 2021, Việt Nam có tỷ lệ sử dụng IPv6 đạt 47,54%, đứng thứ 8 toàn thế giới (tăng 2 bậc so với 2020), gấp 2,3 lần bình quân khu vực ASEAN, gấp 1,7 lần bình quân toàn cầu.

Định hướng thúc đẩy chuyển đổi IPv6

Hiện nay, các doanh nghiệp đã triển khai cung cấp dịch vụ IPv6 rộng rãi để người dùng có thể truy cập Internet IPv6 qua Mobile, FTTH.

Bên cạnh đó, để định hướng, thúc đẩy, hỗ trợ cơ quan nhà nước và thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về chuyển đổi IPv6, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành thúc đẩy, hỗ trợ chuyển đổi IPv6 cho cơ quan nhà nước (Chương trình IPv6 for Gov) giai đoạn 2021-2025 (Quyết định số 38/QĐ-BTTTT ngày 14/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) và triển khai nhiều hoạt động đào tạo, tập huấn, tư vấn, hỗ trợ chuyển đổi IPv6 cho các CQNN.

Thực tế cho thấy, việc chuyển đổi IPv6 kết hợp tái cấu trúc hạ tầng mạng lưới CQNN theo chương trình IPv6 for Gov đã có kết quả thực tiễn trong xây dựng, phát triển hạ tầng mạng, dịch vụ CQNN: 56/63 tỉnh, thành phố và 14/30 Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đã ban hành kế hoạch chuyển đổi IPv6; 24 Bộ, ngành, địa phương chuyển đổi thành công IPv6 cho Cổng thông tin điện tử, dịch vụ công.

Mặc dù vậy, tốc độ triển khai thực tế việc chuyển đổi IPv6 trên mạng lưới, dịch vụ CNTT của các Bộ, ngành, địa phương cần xúc tiến mạnh hơn nữa, đặc biệt đối với 02 nội dung trọng tâm của Giai đoạn 1 Chương trình IPv6 For Gov (2021-2022), bao gồm: Ban hành và triển khai Kế hoạch chuyển đổi IPv6; Chuyển đổi IPv6 cho Cổng thông tin điện tử, dịch vụ công.

Với mục tiêu thực hiện toàn diện công tác chuyển đổi IPv6 trên mạng Internet Việt Nam, đảm bảo việc chuyển đổi IPv6 đồng bộ cho mạng CNTT của các Bộ, ngành, địa phương trong phát triển Chính phủ số, các cơ quan Bộ, ngành cần quan tâm, chỉ đạo triển khai quyết liệt công tác chuyển đổi IPv6 trên hệ thống mạng, dịch vụ công nghệ thông tin của đơn vị,

Đồng thời, ưu tiên thực hiện 02 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022, đó là: Ban hành và triển khai Kế hoạch chuyển đổi IPv6 cho hệ thống mạng, dịch vụ công nghệ thông tin của Bộ, ngành, bám sát Chương trình IPv6 For Gov, đồng bộ với kế hoạch phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số; Chuyển đổi hoạt động IPv6 cho Cổng thông tin điện tử, Cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của Bộ, ngành để phục vụ cho người dân, doanh nghiệp truy cập, sử dụng dịch vụ cơ quan nhà nước qua IPv6.

Các cơ quan đã ban hành Kế hoạch chuyển đổi IPv6 cần quyết liệt triển khai các nội dung theo Kế hoạch, đảm bảo mục tiêu chuyển đổi toàn diện mạng Internet Việt Nam sang ứng dụng địa chỉ giao thức Internet thế hệ mới (IPv6)./.