INFOGRAPHIC: Gần 900.000 người sử dụng dịch vụ Mobile Money

Sau 03 tháng triển khai thí điểm dịch vụ Mobile Money đã có 835.000 người sử dụng dịch vụ này. Bước đầu đã đạt được mục tiêu đề ra về thí điểm dịch vụ an toàn trong giai đoạn đầu triển khai, góp phần thúc đẩy hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam.

 Mobile-money-inforgraphic.jpg