Triển khai thực hiện thông tin và truyền thông trong các chương trình mục tiêu quốc gia

Chiều 4/4, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về công tác hướng dẫn, chuẩn bị triển khai thực hiện nội dung thông tin và truyền thông trong các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025.

20220406-ta16.jpg

Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn cho biết: Trong giai đoạn 2021-2025, chỉ còn 3 chương trình mục tiêu quốc gia được Quốc hội phê duyệt đó là: Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó, Bộ Thông tin và Truyền thông được giao thực hiện một số tiểu dự án trong các lĩnh vực phát triển hạ tầng và thông tin - truyền thông. Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng dự thảo các Thông tư và văn bản quy định chi tiết việc thực hiện các dự án được giao, đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ để lấy ý kiến góp ý rộng rãi.

Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: Nguyên tắc thực hiện các nội dung về thông tin và truyền thông là đảm bảo không trùng lặp với nội dung thực hiện ở các chương trình, đề án sử dụng ngân sách nhà nước khác; phân định rõ phạm vi, nội dung đầu tư và trách nhiệm quản lý. Các nội dung phải phù hợp với khả năng tiếp cận của người dân ở nông thôn, phù hợp với đặc thù các khu vực; đảm bảo hiệu quả đầu tư, tránh lãng phí.
 
20220406-ta17.jpg
 
Toàn cảnh Hội nghị

Đại diện Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông đã báo cáo về dự thảo Hướng dẫn thực hiện nội dung tiêu chí thông tin và truyền thông trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao; dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện nội dung thông tin và truyền thông trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; dự thảo Thông tư hướng dẫn tiểu dự án Giảm nghèo về thông tin trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; thực hiện nội dung thông tin trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Từ nội dung dự thảo, các đại biểu góp ý về sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung điều kiện đạt chuẩn của các tiêu chí so với giai đoạn trước cũng như nội dung quy định cụ thể đối với tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Theo dự thảo, có 4 nội dung liên quan đến lĩnh vực thông tin - truyền thông gồm: xã có điểm phục vụ bưu chính; xã có dịch vụ viễn thông, internet; xã có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn; xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Thông tin và Truyền thông công bố chỉ tiêu cụ thể với các nội dung này.

Bên cạnh đó, Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện việc phát triển, hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng số, chuyển đổi số trong nông nghiệp, nông thôn; tăng cường xây dựng cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các dịch vụ hành chính công nhằm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính ở cấp xã, huyện, tỉnh.

Đối với việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Bộ Thông tin và Truyền thông có 2 nhiệm vụ, đó là: Thực hiện thông tin đối ngoại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; hỗ trợ thiết lập các điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin tại UBND cấp xã để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự.